Срокът за регистрация на сгради се удължава до юли

Срокът за регистрация на сгради се удължава до юли

Промяна в Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) удължава срока за подаване на заявление за вписване в публичния регистър на сградите или отделните входове в режим на етажна собственост до 30 юни 2010 г. Според сега действащия ЗУЕС срокът изтече на 1 ноември. Досега едва 2% от управителите на блоковете за подали в общините заявление за регистрация. Промяната, внесена от Николай Пехливанов (АТАКА), мина в четвъртък на първо четене в парламентарната регионална комисия и ще влезе в пленарна зала до края на месеца.

Една от основните цели на ЗУЕС, влязъл в сила на 1 май 2009 г., бе създаването и поддръжката на безплатен публичен регистър на сградите или отделните входове в режим на етажна собственост от общините. В момента 98% от т.нар. управители на входове и сгради са погазили закона, а на 1 февруари всички кметове на общини и райони също ще са в нарушение. Тогава изтича срокът, в който те е трябвало да инициират избора на управител и регистрацията на сградата.

Сега срокът за управителите става 30 юни. Месец по-късно кметовете на общини и райони ще трябва да подадат първата справка до регионалното министерство за подадените заявления. След това информация ще се праща в края на всяка календарна година.

Ако до 30 юни собствениците в блоковете не свикат общи събрания за избор на управител, който да регистрира сградата, кметовете ще имат 6 месеца, в който да насрочат дата за събранието.

В случай, че председател на управителен съвет или управител не заявят обстоятелства, които подлежат на вписване в публичния регистър, сега действащият ЗУЕС предвижда глоба от 100 до 500 лева. Такива са санкциите и ако не бъдат обявени промените, настъпили по отношение на обявените вече данни. Пехливанов обясни, че готвени промени в закона ще утежнят санкциите. Има дори предложение собственици нарушители да плащат двоен данък сгради.

Друга промяна в процес на подготовка ще регламентира, че всяка новопостроена сграда, преди влизане в експлоатация, ще има управител, който да я регистрира в публичния регистър. Това може да е инвеститорът, който в последствие може да бъде сменен.

Статистиката за регистрираните сгради доказва мнението, че десет месеца след влизането в сила на широко дискутирания ЗУЕС ефективността му е близка до нулата.

Безспорно стопанисването на общите части в жилищните сгради в страна, в която 92% от населението са собственици, а не наематели на жилищата си, е важно. Ако българите живееха под наем, собственикът на сградата щеше сам или чрез наета фирма за управление на собствеността (като в жилищните комплекси от затворен тип) да се грижи за общите части. Но у нас случаят не е такъв. Законът е необходим, но във вида, в който е приет, е неефективен. Освен това е нужна мащабна разяснителна кампания, за да се ангажират хората с нуждата от него и прилагането му. Затова народните представители от различните парламентарни групи готвят редица промени, които да подобрят закона. Първата от тях ще удължи срока за вписване в публичния регистър на сградите.

Споделяне

Още от Имоти