Стачката в мина "Оброчище“ приключи с нов трудов договор

Продължилата почти три дни гладна подземна стачка на миньорите от мангановата мина "Оброчище" край Варна приключи в сряда по обяд. Подписан беше нов колективен трудов договор, предвиждащ увеличение на заплатите със 158 лв. и покриване на забавени от февруари възнаграждения и ваучери за храна. Така протестиращите работници излязоха от забоите

Поетият от ръководството на мината ангажимент е до 25 април работниците да получат ваучери за храна, а заплатите да се преведат до края на месеца. Увеличава се коефициентът, който се начислява за прослужено време – от 0.6% на 0.8% от основната заплата. Възстановява се и фирменият транспорт. Договорени са също така редица други социални придобивки за работниците от мина "Оброчище“, свързани с медицинско обслужване, защита от уволнение, застраховки и други.

В преговорите участваха омбудсманът Мая Манолова и представители на Министерството на енергетиката.

"Мисля, че това, което липсва в отношенията между концесионера и работещите в мината е уважение от страна на работодателя към миньорите. Всичко би могло да бъде разбрано, ако бъде поднесено по подходящ начин и ако хората бъдат информирани. Така че това е моят съвет към всички работодатели. Настоявам за повече уважение към работниците и служителите, защото това са хора, които дават труда си за нечия печалба", коментира Мая Манолова, чийто специалитет станаха подземните преговори със стачкуващи миньори.

В рамките на уреждането на трудовия спор стана ясно, че Министерството на енергетиката е завело съдебен иск срещу концесионера на мината - дружеството "Евроманган", за неплащане на дължимата концесионна такса за две години назад. Сумите възлизат на около 100 000 лева годишно.

Окръжният прокурор на Добрич Пламен Николов обяви, че от 1999 година, когато е подписан концесионният договор с "Евроманган", няма нито един писмен документ, който да удостоверява за извършени проверки в мината от страна на държавата.

От Главната инспекция на труда (ГИТ) съобщиха, че техните проверки в мината продължават. Ще се инспектират работните места в рудника, за да се проследи дали възстановяването на дейността по подземен добив се извършва според правилата за безопасни и здравословни условия на труд. Всяко по-дълго прекъсване на този вид дейност създава допълнителни рискове за живота и здравето на работещите, свързани основно с опасността от срутване заради постоянния скален натиск, посочват от ведомството.

То припомня, че първите проверки в "Оброчище" са започнали на 20 март при прекратяването на работата в първия протест на миньорите. Тогава е установено, че липсва част от металната мрежова обшивка между крепежните рамки в определен район, което създава опасност от възникване на злополуки от падане на обрушен материал. Открит е необезопасен участък, което крие риск от падане на хора в галерията. За отстраняване на нарушенията на работодателя са дадени задължителни за изпълнение предписания. Ще бъде проследено дали ще бъдат изпълнени.

По време и на двата протеста ГИТ проследила дали се изпълняват дейностите, които не могат да бъдат прекратявани при временно спиране на подземния добив, като водоотлив, вентилация и т.н. Установено било, че не са прекратявани.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?