Стаите за гости ще плащат патентен данък от 25 до 250 лв.

Онлайн платформите ще предлагат само категоризирани или регистрирани обекти за настаняване

Стаите за гости ще плащат патентен данък от 25 до 250 лв.

Собствениците на места за настаняване, предлагани чрез платформи като Airbnb и Booking.com, от 1 януари 2020 г. ще плащат патентен данък.

Промяната бе приета окончателно, на второ четене, от Народното събрание, след като тихомълком бе прокарана между двете четения на измененията в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

За местата за настаняване до 20 стаи, категоризирани с една или две звезди или регистрирани по Закона за туризма, ще се плаща данък в размер между 25 и 250 лв. за стая, реши парламентът. Точната стойност ще се определя от общинския съвет с наредба.

При приемането на Бюджет 2020 депутатите решиха, че онлайн платформи като Booking и Airbnb се задължават да предлагат "категоризирани" или "регистрирани" обекти за краткосрочно настаняване. Регистрацията на местата за временно настаняване ще се извършва от кметовете на общини или от оправомощени от тях длъжностни лица.

Онлайн платформите ще бъдат спирани, ако предлагат некатегоризирани или нерегистрирани места за настаняване.

Новите изменение за патентния данък ще бъдат описани в наредба, която трябва да се изготви до три месеца от обнародването им, а след публикуването ѝ собствениците на такива имоти също ще имат 3 месеца да се съобразят с нея. Предвижда се апартаментите да имат регистрационен номер, който ще бъде описан в обявата им в съответната онлайн платформа.

Споделяне

Още от Бизнес