"Стандард енд Пуърс" повиши оценката на България

"Стандард енд Пуърс" повиши оценката на България

Международната рейтингова агенция "Стандартд енд Пуърс" ревизира перспективата си за България от отрицателна на стабилна. Агенцията е потвърдила дългосрочния рейтинг на страната "BBB" и краткосрочния "A-3".

Оценката на България отразява мнението на агенцията за благоразумната фискална политика на правителството и ниския брутен дълг, стабилните перспективи за растеж в средносрочен план и членството на страната в ЕС, се посочва в становището.

Тези силни страни до известна степен се уравновесяват от големите външни дисбаланси и свързаните с това рискове в резултат на неблагоприятната икономическа среда, които очакваме да продължат през 2010 година, смятат от "Стандард енд Пуърс".

По мнение на анализаторите от агенцията България продължава да е изправена пред икономически рискове поради несигурната перспектива за външно търсене и рязкото свиване на външния канал за търговски кредит, което въздейства отрицателно върху вътрешното търсене.

В резултат на това дефицитът по текущата сметка, който през 2008 година достига 25.4 процента от БВП в условията на прегряваща икономика, рязко се сви и се очаква да е около 10 процента през 2009 година. Очаква се и спад на БВП от около 6 процента през 2009 година и още 2 процента през 2010 г., последван от положителен растеж през 2011 г.

Голямата корекция на външните баланси и реалната икономика на страната чрез очаквано намаление на реалните и номинални заплати е създала на българското правителство значителни бюджетни предизвикателства поради големия спад на данъчни приходи, по-специално - на ДДС. През първата половина на 2009 г. бюджетният излишък бързо се превърна в дефицит - положение, влошено от парламентарните избори през юли 2009 г. и свързаното увеличение на правителствените разходи.

Новото правителство обаче бързо е променило ситуацията чрез корективни бюджетни мерки. Следователно през 2009 г. се очаква дефицит до 1 процент от БВП - най-ниския в ЕС. Толкова нисък дефицит се очаква и през 2010 г. въз основа на плановете на правителството да осъществи значителна бюджетна корекция. От агенцията смятат, че тези мерки показват ангажираността на властите за фискална дисциплина в подкрепа на паричния съвет.

От рейтинговата агенция посочват, че текущата фискална предпазливост, ниският правителствен дълг и запазването на фискалния резерв осигуряват подходящи буфери срещу фискалния натиск в резултат от текущата икономическа корекция.

Предвид на тежката рецесия стабилността на финансовия сектор ще продължи да бъде под натиск. Банковата система изглежда добре капитализирана, което осигурява подкрепа при продължаващото влошаване на кредитния портфейл, с увеличаването на дела на необслужваните кредити в общия размер на кредитите. За успокоителен се приема и фактът, че западните банки, които имат почти 85 процента пазарен дял в България, са изразили решимост да подкрепят своите български дъщерни предприятия.

Пред депутатите в парламента преди началото на второ четене на проектобюджета за следващата година финансовият министър Симеон Дянков заяви, че оценката на рейтинговата агенция е "голям успех за нас, правителството, за вас като народни представители, за целия народ."

Споделяне

Още от Бизнес

Как оценявате българската позиция за кризата около Украйна?