Старата енергийна мрежа в Европа се нуждае от ремонт за 1 трлн. евро

Старата енергийна мрежа в Европа се нуждае от ремонт за 1 трлн. евро

Ако Европейският съюз иска да посрещне енергийните си нужди след 2020 г. трябва да замени остаряла и до голяма степен фрагментирана енергийна мрежа с "единна европейска енергийна мрежа". Инвестициите в ремонта на електрическата и газовата инфраструктура, както и в технологии за улавяне и съхранение на въглероден двуокис при производството на електроенергия възлизат на 1 трлн. евро. Това пише в проектодоклад на Еврокомисията относно енергийните приоритети на ЕС, цитиран от електронното издание Euobserver в сряда.

"Европейската енергийна инфраструктура остарява и в същото време е изправена пред нови предизвикателства по отношение на сигурността на доставките, интеграцията на пазарите и нуждата да поеме увеличаващ се дял от електричество от нисковъглеродни енергийни ресурси", се посочва в документа, който ще бъде публикуван следващия месец.

"Нуждата от енергия и зависимостта от внос на изкопаеми горива ще продължи да расте през следващите години, което ще направи енергийното уравнение на Европа дори по-сложно", пише още в текста.

Комисарите в Брюксел осъзнават, че изграждането на инфраструктурата за производство и пренос на енергия става все по-трудно, тъй като е в противоречие с другите цели на обществената политика като например защитата на природата и/или околната среда, териториалното устройство, общественото здраве и безопасност, туризма и други форми на местно икономическо развитие.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес