Старият континент и новата конституция

По какъв начин историческите християнски корени на Европа трябва да намерят отражение в европейската конституционна харта, без от това да пострада светския ѝ характер? Този въпрос стана актуален, предвид текста, който Европейският конвент ще приготви в следващите месеци. Става дума за проблема с европейската културна идентичност и нейното политическо отражение. Този проблем вече беше повдигнат и частично разрешен с написването на Хартата на основните права, която сега носи името Хартата от Ница.

В преамбюла на документа се казва, че Европейският съюз има пълното съзнание за "своето културно и морално наследство". Тази обща и неясна формулировка зае мястото на една друга, която ясно подчертаваше принадлежността на Европа към наследството на християнските ценности. Французите настояха за въвеждането на формула с по-неутрално съдържание, за да не се създават противоречия с френската конституция.

Останалите европейски партньори приеха с удовлетворение идеята. Очевидно авторите на европейската харта са по-загрижени за същността и формулировката на основните права, а не толкова за тяхното предполагаемо метафизично или историческо основание. Светският характер на държавата и християнските корени на нашата цивилизация са две различни, но не непременно несъвместими посоки на разсъждение. Онова, което е наистина стойностно в идеята за светската държава, е просвещенската доктрина за основните човешки права. По този повод големият френски интелектуалец-католик, Жак Маритен, без колебание признава, че основните права на човека са формулирани от просвещенските рационалисти, а не от католиците, които първоначално им се противопоставят. Маритен предлага да се въведе нов синтез между християнската традиция и светската демокрация на правото. Днешна Европа в някои отношения се насочва именно в тази посока, макар да поддържа твърдо светския си характер.

Въпреки всичко, се съмнявам, че може да се намери формула, която да удовлетвори всички, дотолкова, че да се запише в бъдещата конституция. Най- доброто от нашите традиции е и си остава светската християндемокрация.

Още от Форум