Стартира плащането на данъци през Интернет

От днес данъчната администрация стартира възможността за плащане на данъци чрез Интернет от притежателите на дебитни карти. Услугата е съвместна на Главна данъчна дирекция (ГДД) и фирма Контракс през системата за електронни разплащания "еРay.bg".

За да използва услугата, данъкоплатецът, който притежава дебитна карта, заяви в банката-издател на картата или от банкомат на същата банка, желанието си картата да се използва за разплащания в Интернет. След това картата трябва да се регистрира в системата "ePay.bg" на адрес - www.epay.bg и накрая - клиентът да се регистрира и в страницата на ГДД.

Регистрацията в системата "ePay.bg" става, като се въвежда еднократно информация за банковата карта, след което клиентът получава свой клиентски идентификационен номер. При регистрацията в системата задължително се попълват трите имена, единният граждански номер, адрес за кореспонденция, телефонен номер и e-mail, както и потребителско име и парола по избор на клиента.

За регистрацията в страницата на ГДД се въвежда еднократно информация за вида данъкоплатец - физическо или юридическо лице, пълното наименование на фирмата или съответно трите имена и ЕГН за физическите лица, а за юридическите лица и едноличните търговци - БУЛСТАТ и данъчен номер. Изисква се още въвеждането на потребителско име и парола, валиден e-mail адрес и клиентския идентификационен номер от системата ePay.bg.

Плащането на данъците през Интернет страницата на ГДД става след влизане в системата с потребителското име и парола, избира се от списъка на данъчните задължения данъкът, който трябва да се плати и се въвежда броят на платежните документи, ако се плаща повече от един данък. За всеки вид данък, такса, лихва, имот, пътно превозно средство или вид документ се попълва отделен платежен документ.

След това се избира териториалната данъчна дирекция (ТДД), към която ще бъдат преведени парите, и данъчното подразделение за всеки данък, към което се отнася задължението. Попълват се платежните нареждания, като голяма част от информацията в тях се попълва автоматично от системата.

За да се осъществи плащането по тях, системата прехвърля клиента към страницата на ePay.bg, където той трябва да въведе потребителското си име и парола и да се потвърдят заявките за плащане. След това клиентът получава информация за извършените плащания със съобщение по електронната поща, което трябва да запази като доказателство за наредената транзакция.

Системата пази информацията за всички наредени плащания. Ако сумата бъде изпратена погрешка до друго данъчно подразделение, то парите по служебен път се прехвърлят към това, за което са предназначени, или се връщат на данъкоплатеца, ако той пази документите за плащането, обясни заместник главният данъчен директор Валентин Видолов.

Споделяне

Още от Бизнес