Стартираха три проекта по ФАР за малки и средни фирми

Три нови проекти по ФАР за подпомагане на малките и средни предприятия стартират от23 юли, обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Церовски. "Въвеждане на системи за управление на качеството", "Услуги за малкия и среден бизнес" и "Високо технологични бизнес инкубатори" са насочени към предприятия, в които има до 250 работни места.

Със старта на трите проекта, всички десет по програмата ФАР - Икономическо и социално сближаване за 2000 и 2001 са в изпълнение, отчете Церовски, цитиран от БТА.

Проектът "Услуги и технологична грантова схема за малки и средни предприятия" е насочен към повишаване на конкурентоспособността на предприятията. Той предвижда да бъде направена оценка на състоянието на фирмите и да бъдат организирани консултации за повишаване на управленския капацитет и подобряване на пазарното им поведение. В проекта са предвидени и средства за обновяване и подобряване на технологичния парк на малките и средни предприятия. Общата грантова схема е 7 млн. евро, максималната сума на индивидуален грант за отделна компания е до 50 000 евро. Всяка компания- бенефициент ще съфинансира 15 % от стойността на консултантските услуги и 50 на сто от помощта за технологично оборудване. От проекта ще могат да се възползват над 120 фирми.

Проектът "Въвеждане на системи за контрол за качеството" също е свързан с повишаване на конкурентоспособността и възможностите за износ на продукти на български компании. Чрез него пряко ще се оказва помощ на малките и средни предприятия в подготовката им за излизане на европейските пазари. Грантовата схема е за 8,89 млн.евро, индивидуалният грант е до 80 000 евро. Това дава възможност на над 350 български малки и средни предприятия от Северозападен и Южен централен планови райони да въведат системи за управление на качеството и да бъдат сертифицирани по международните стандарти.

Проектът "Високо-технологични бизнес инкубатори" дава възможности на малки компании да реализират проекти в областта на високите технологии. Предвижда се да бъдат създадени шест високо-технологични бизнес инкубатора. В рамките на грантовата схема за изследване и развитие ще бъдат раздадени грантове с максимална стойност 50 000 евро, като размерът на съфинансиране от страна на фирмите ще бъде 50 процента. Очаква се да бъдат подпомогнати над 75 проекта, каза Церовски.

Проектите са важни не само за икономическото развитие на страната, но за повишаването на конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия, каза Кристоф Щок от Делегацията на Европейската комисия у нас.

Пълната документация за проектите ще бъде публикувана на Интернет страниците на Министерството на регионалното развитие и благоустройството ( www.mrrb.government.bg ) и на Министерството на икономиката ( www.mi.government.bg ).

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате да свърши служебното правителство?