Статистиката отчете спад в доверието на потребителите през третото тримесечие

През октомври 2012 г. общият показател на доверие на потребителите намалява с 4.3 пункта спрямо равнището, измерено преди три месеца, което се дължи на пониженото доверие сред населението както в градовете, така и в селата - съответно с 4.6 и 4.0 пункта. Това показват данните на НСИ от проведеното редовно анкетно изследване на доверието на потребителите, публикувано в понеделник.

Наблюдението през октомври като цяло показва нарастване на песимизма в оценките и очакванията на потребителите в сравнение с юли.

Мненията за развитието на общата икономическа ситуация в страната през последните дванадесет месеца, както и очакванията им за следващите дванадесет месеца са по-неблагоприятни спрямо предходното наблюдение, в резултат на което балансовите показатели намаляват съответно с 2.5 и 4.3 пункта. По-песимистични в сравнение с юли са и оценките и очакванията на потребителите за промените във финансовото състояние на техните домакинства.

Оценките за изменението на потребителските цени през последните дванадесет месеца са също по-неблагоприятни в сравнение с мненията, изразени три месеца по-рано, в резултат на което балансовият показател се повишава с 10.4 пункта. Инфлационните очаквания се запазват и за следващите дванадесет месеца - увеличение на балансовия показател с 3.3 пункта.

По отношение на безработицата в страната през следващите дванадесет месеца песимизмът също нараства, като мненията на населението и от градовете, и от селата се изместват към по-негативните очаквания.

Сегашната икономическа ситуация в страната се оценява от по-голямата част от потребителите като неблагоприятна за спестяване, а и очакванията им по отношение на възможността да спестяват през следващите дванадесет месеца се влошават.

Последната анкета отчита влошаване (от 3.6 пункта) на общата оценка да се правят разходи за покупка на предмети за дълготрайна употреба в момента. Отрицателни са и промените в стойностите на балансовите показатели за очакваното извършване на разходи за "покупка на кола”, за "покупка или построяване на жилище (вила)” и за "подобрения в дома” през следващите дванадесет месеца.

Споделяне

Още от Бизнес