Стават възможни детските градини в блокове и други сгради

Стават възможни детските градини в блокове и други сгради

Регионалното министрество е пуснало за повторно обществено обсъждане промените, с които ще се позволи създаването на детски градини в жилищни блокове и съществуващи други сгради. В новия проект са отразени някои от забележки на заинтересовани страни.

Предвижда се ако детската градина е в жилищна или административна сграда, да има отделен вход за забавачката и пожарната безопасност да е подсилена. Ще се позволява на заведението да ползва и полуподземни и подземни пространства за обслужващи помещения.

Проектантите на този тип детски градини ще трябва да осигурят защитни (безопасни) зони с възможност за поетажно преместване на хора при пожар или авария.

Очакванията на регионалното министерство са така да се намали недостигът на места в детските ясли и градини и гъвкаво да могат да се пронират и проектират сградите.

Според действащите сега изисквания детските заведения могат да се изграждат само като самостоятелни сгради в обособени за целта поземлени имоти. В същото време към момента съществуват голям брой т.нар. филиали, разположени в части от сгради, в които се извършва пълноценно отглеждане и обучение на деца. Затова се предлага да отпадне това изискване за детските заведения, независимо от собствеността им, аргументират се от ведомството.

Според него промяната се налага и защото голяма част от терените, предвидени за детски заведения, вече са усвоени. Не са редки случаите, в които части от тях са реституирани и вече застроени. Останалите все още свободни терени, особено в бързоразвиващите се в момента територии, са с ограничена площ и затова ще се допусне разстоянието от сградите до уличната регулационна линия и вътрешните регулационни линии да бъдат намалени спрямо общите изисквания на наредбата.

С изменението на наредбата изискванията към детските заведения в нормативните актове от действащото законодателство ще бъдат синхронизирани, посочват от Министерството на регоналното развитие и благоустройството.

Споделяне
Още от България

Кой да замени Борисов като премиер на кабинет в рамките на този мандат?