Ставката за един час нощен труд става най-малко 1 лев

Ставката за един час нощен труд става най-малко 1 лев

Допълнителното възнаграждение за всеки час нощен труд ще се увеличи най-малко на 1 лев от 2021 г. Това реши правителството с приемането на промени в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата на заседанието си в сряда.

Увеличението е четири пъти спрямо сегашната стойност на нощния труд от 25 стотинки на час.

Повишаването на ставката ще увеличи доходите на над 436 000 работещи, които полагат нощен труд.

Съгласно новия механизъм размерът на допълнителното възнаграждение за положен нощен труд се обвързва с минималната работна заплата и става 0.15 на сто от нея за всеки отработен нощен час или за част от него, но не по-малко от един лев.

По този начин размерът на добавката ще се актуализира съобразно темповете на нарастване на заплащането и ще се гарантира прозрачност и прогнозируемост при определяне на допълнителното трудово възнаграждение за нощен труд, мотивира се кабинетът.

Синдикатите обаче настояват заплащането на нощния труд да се обвърже с процент от основната заплата , а не от минималната, както реши правителството. Те събраха над 100 хиляди подписа за това в рамките на кампанията "Заедно да защитим труда си".

Ставката на нощния труд не е променяна от 2007 г., когато минималната заплата в страната беше 180 лв.

Споделяне

Още от Бизнес