Стажът в ЕС ще участва в добавката към заплатата

При определяне размера на добавката към заплатата за трудовия стаж да се отчита и работата в ЕС, Швейцария или страните по Споразумението за Европейско икономическо пространство на същата, обсъди Националният съвет за тристранно сътрудничество. В сряда на заседание бе дискутирана промяна на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, съобщи правителствената информационна служба.

В момента нормативната уредба не може да гарантира на лицата, които са придобили част от трудовия си стаж на територията на друга държава-членка, равно третиране по отношение на възнаграждението. Така те получават по-ниски заплати спрямо работниците и служителите - местни граждани.

Обсъдените промени осигуряват равно третиране както на българските граждани, които са работили на територията на ЕС, така и на гражданите на другите държави-членки, които идват да работят в България, с българските граждани, които не са напускали страната, посочиха от пресслужбата на Министерски съвет

Промените в наредбата се правят във връзка с постъпили запитвания и жалби по линия на мрежата на ЕС за разрешаване на конфликти СОЛВИТ, както и в Министерство на труда и социалната политика, засягащи въпроса за зачитането на периоди на трудова заетост в други държави-членки на ЕС.

Споделяне

Още от България

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?