Стажът за отпуск се намалява наполовина

Стажът за отпуск се намалява наполовина

Министерството на труда и социалната политика предлага намаляване на минималния изискуем стаж за придобиване на право на платен годишен отпуск - от 8 на 4 месеца. Това съобщи в петък социалният министър Деница Сачева. В момента в Кодекса на труда е записано, че при постъпване на работа за първи път работникът или служителят може да ползва платения си годишен отпуск, когато придобие най-малко 8 месеца трудов стаж.

В съответствие със законодателството на Европейския съюз, Министерството е направило предложения за намаляване на максималния период за сумирано изчисляване на работното време от 6 на 4 месеца.

Предлага се и възможност чрез договаряне между социалните партньори да има по-голяма продължителност на извънредния труд в една календарна година - до 300 часа , посочи министърът на труда и социалната политика. Ще се запази общоприложимото ограничение за извънредния труд до 150 часа, но в случай, че работодатели и синдикати се договорят, ще може извънредният труд да се увеличи до 300 часа годишно.

Според Сачева това е и своеобразен тест за развитието на индустриалните отношения в страната.

В частта усъвършенстване на социалния диалог и колективното трудово договаряне, се предлага възможност за допълнителна разпоредба за определяне на понятията отрасъл и бранш , както и прецизиране на разпоредбите, свързани с колективното трудово договаряне и разпростиране на колективните трудови договори.

Обсъждат се и промени по отношение на командированите работници, като се предвижда да се гарантира освен минималната работна заплата за приемащата държава, така и всички допълнителни възнаграждения там.

Предлага се и по-висок размер на санкцията при използване на недеклариран труд - при три или повече нарушения.

Сред предложенията за промени са и включването на тютюнопроизводителите в обхвата на възможността за еднодневни трудови договори. По искане на учителските синдикати се предлага учителите, които се осигуряват в Учителския пенсионен фонд , да не могат да бъдат пенсионирани едностранно, а само по тяхно желание. Идеята е в периода, в който те са придобили право на пенсия до навършване на стандартната възраст за пенсиониране, да не могат да бъда освобождавани по инициатива на работодателя. В момента работодателят може да ги пенсионира при придобиване на право на ранна пенсия.

Ще се предложи и възможност за придобиване на трудов стаж в международни организации. В момента много хора работят в организации като ООН, МОТ, ЕК, МВФ, посочи Сачева и допълни, че е необходимо да се регулира този въпрос. Ще има и закрила за хората, които работят онлайн и в домашна среда, закрилата за наемния труд ще важи и за работни места, които са извън обичайните. До края на март конкретните текстове за предложения за промени в Кодекса на труда ще са готови. Те ще бъдат публикувани за обществено обсъждане.  

Споделяне

Още от България