Стипендия от 600 лева ще получат 10 000 студенти през зимния семестър

През зимния семестър на учебната 2014/2015 година 10 000 студенти от 51 висши училища ще получат по 600 лева стипендия с финансиране от Европейския социален фонд, съобщиха от образователното министерство в петък. Сумата за стипендии за този семестър възлиза на 6 млн. лева.

Броят на студентите, които ще получат еднократни специални стипендии в размер на 200 лева е 5000. Тези стипендии се присъждат за участие в научни, изследователски или практически разработки, като общата им сума е 1 милион лева.

Проектът "Студентски стипендии" се изпълнява по оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 година. Той допълва и подобрява сега съществуващите възможности, създадени от националното законодателство, за отпускане на стипендии и награди на студентите със средства от Държавния бюджет, като дава възможност стипендии и награди да бъдат отпуснати и на студентите в частните висши училища.

До момента под формата на студентски стипендии и награди министерството е усвоило по проекта средства в размер на над 134 млн. лева.

Кандидатстването за стипендии става чрез интернет страницата на проекта  На нея са поместени подробна информация за проекта, както и детайлните правила за кандидатстване и сроковете, в които това следва да бъде направено.

Споделяне

Още от България