Столична община - (не)прозрачност без граници

До два дни проверяващата комисия в Столичния общински съвет (СОС) ще излезе с окончателно становище за скандала със "Софийски имоти" и 11-те общински терена, вкарани в активите на новосформирано смесено дружество.

Коалицията "Гергьовден - БЗНС - НС - ДП" вече обяви не само, че няма законово нарушение, но и че сделката е повече от добра за общината. От този хор се разграничи лидерката на БЗНС - НС Анастасия Мозер, която обърна внимание на моралната страна на въпроса и на "белите петна" около сделката, които чакат своя отговор.

Проверката обаче едва ли ще има последствия, доколкото морални критерии и морални санкции не могат да се прилагат, когато се оценява работата на една институция. За тази цел си има закони.

А в момента в общината няма правни стандарти, по които да оцени нито една смесена търговска дейност, включително и последната сделката на доскорошния шеф на "Софийски имоти" и настоящ общински съветник от "Баба, дядо и внуче" Тошко Добрев.

Сега действащата практика е всичко да се решава на принципа на взаимните договорки, посочват експерти, запознати с работата на Столичната община.

И въпреки, че Законът за общинската собственост изисква от Общинския съвет да приеме наредба, с която да регламентира как точно общината упражнява правото си на собственик в търговските дружества, такава наредба няма вече седем години.

Причината за това е повече от ясна: по-лесно е да се действа по старата наредба от преди десет години, която е със скромния обем от три страници - половината отнасящи се до това как се формират възнагражденията.

Тя е удобна, защото не повдига въпроси от типа какъв е редът за образуването на смесените дружества като това на Тошко Добрев или какви са задълженията на представителите на общината в подобни дружества.

Ако някой ден на общинските съветници се наложи да спазят закона и да приемат онова, което е задължително за всички български общини, тогава ще се изправят пред доста неудобни въпроси.

В новата наредба може би ще пише, че учредителният протокол за смесените дружества се одобрява от СОС; че се обявяват учредителите на дружеството и това що за субекти са; условията за създаване на дружеството и ред други подробности.

В момента няма законова сила, която да накара Тошко Добрев да обясни кои ще са му съдружниците в "София сити къмпани", могат ли или не могат да бъдат свързани със СИК, каква ще бъде бизнес - задачата на дружеството.

Само, когато нещо в системата се обърка и нечий интерес бъде пренебрегнат, се вдигат скандали и работата се прехвърля на медиите.

Днес става ясно, че няма проблем да се правят коалиции на принципа на "прозрачност", когато липсват критерии за "непрозрачност".

Показателно е, че новият Общински съвет създаде набързо две временни комисии, натоварени да проверят концесионните договори и дейността на общинските фирми. Никой не спомена, че дори и при наличието на много добра воля, те не мога да си свършат работата, защото нямат правни стандарти.

Сега комисиите могат единствено да проверят устава на общинските фирми и да го сравнят с общите разпоредби на Закона за местното самоуправление и администрацията. Разбира се, и по тази линия могат да се открият нарушения . Като това, че представителите в общинските дружества трябва да бъдат избрани от СОС - дали сега това е така?

Но общинските съветници са известни със своята гъвкавост, когато трябва да се заобиколят регламентите, защото в противен случай нямаше седем години да си затварят очите пред безусловното изискване да имат наредба за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества.

И нека общинарите не се правят вече на изненадани, когато разберат с кого ги е сдружил Тошко Добрев в другите три смесени дружества, за които има решение на СОС.

Споделяне

Още от България

Как оценявате българската позиция за кризата около Украйна?