Столична община отваря 30 временни площадки за събиране на гуми

Столична община отваря 30 временни площадки за събиране на гуми

Столична община отваря 30 временни площадки за събиране на стари гуми от 3 април в различни райони на София.

Точните им адреси са публикувани на сайта на Столичния инспекторат в секцията "Кампании".

Оставените на специализираните площадки  гуми периодично се извозват от там. 

Площадките работят в сезона на смяна на гумите. Целта е автомобилните гуми да не се  оставят  в междублокови пространства  и зелени площи.

През миналата година на временните площадки бяха оставени над 15 000 гуми.

Търговските обекти - автосервизи и пунктове за смяна на излезли от употреба гуми, в които се извършва смяна на гуми  са задължени да имат сключен договор с лицензирана фирма, на която да предават събраните от дейността им гуми.

Автосервизите са задължени и да осигурят възможност за безплатно приемане на гумите от крайните потребители в местата на продажба и смяна, както да поставят на видно място в търговските обекти табели, които съдържат информация за възможностите и начина за обратно приемане на използвани гуми в търговския обект.

Санкцията за изхвърляне на стари гуми на нерегламентирани места е от 300 до 2000 лв.

Споделяне

Още от България

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?