Столична община се спря на ЗСК “Кремиковци” за завода за смет

Столична община се спря на ЗСК “Кремиковци” за завода за смет

Столична община предлага на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) заводът за третиране на битовите отпадъци на София да бъде на територията на комбината “Кремиковци”. Това пише във внесеното уведомление за инвестиционно намерение, с чието копие Mediapool разполага.

Теренът в ЗСК “Кремиковци” е посочен на първо място от общината от общо 6 площадки, които се предлагат в специално инвестиционно уведомление на МОСВ за проучване на терен за строеж на завод. Останалите места са Градската пречиствателна станция за отпадни води – Кубратово с площ 58 декара, който е общинска собственост, Гара Искър – 65 декара частен терен, Хан Богров – 70 декара частна и общинска собственост, ТЕЦ “София” – общинско и държавно притежание, и землището на село Яна от 203 дка общинска собственост.  Тези пет терена обаче не отговарят на условието да са над 200 декара.

Теренът в ЗСК “Кремиковци” (240 дка) от посочените алтернативи е най-подходящ, защото в близост се намира рудник “Кремиковци” – кота 588 (270 дка), който от своя страна е единственото място, предложено на МОСВ за постоянно депо за складиране на остатъчния продукт от преработката на сметта, обясниха от кметството.

По сметките на екипа на Бойко Борисов най-добрият вариант за София ще е теренът за завод да бъде закупен от настоящите му собственици и след това да бъде апортиран към общото акционерното дружество, което ще бъде създадено заедно с бъдещия инвеститор. Общината ще се стреми да получи достатъчно акции, за да придобие правото на блокираща квота при взимане на решения.

Така ще се избегне и рискът от солови акции на бъдещия инвеститор.

Вариантът да се закупи само технология за преработка на сметта също е била разглеждана от общината, но е отпаднала заради липсата на пари за капиталови разходи в бюджета и ограничените възможности да се теглят допълнителни заеми от банки. В момента кметството изплаща 70 милиона евро кредит за закупуване на автобуси за градския транспорт. Възможността за реализиране на проекта по ИСПА отпада, защото програмата важи само до приемането на България в ЕС, а одобрението на кандидатстващите по нея проекти трае около 2 години.

Общината е предложила на МОСВ три варианта при евентуално ново изостряне на кризата с боклука. Това са използване на свободното пространство на затвореното депо в Суходол, рудник “Чукурово” и мини “Бели брег”.

Двата последни терена са собственост на бизнесмена Христо Ковачки. От тях единствено мина “Чукурово” се проучва за постоянно депо за съхранение на боклука до построяването на завода, но в Комисията за кризата с боклука към СОС вече се обсъжда и вариантът за отваряне на Суходол. Преди да се реализира този вариант обаче трябва да се извади нова оценка за въздействието върху околната среда на старото софийско сметище. Процедурата за това трае най-малко 4 месеца.

Споделяне

Още от България