Столичната община има намерение да задлъжнява още

Столичната община има намерение да задлъжнява още

Столичната община смята да тегли още заеми за финансиране на важни инфраструктурни проекти, съобщи зам.-кметът по финансите на София Минко Герджиков в понеделник. Това стана по време на представянето на Стратегията за управлението на общинския дълг в период 2007 – 2009 година пред инженерната комисия при Столичния общински съвет (СОС).

Пред съветниците Герджиков изтъкна, че плащанията по дълга за тази година са около 38 милиона лева при максимално позволени 67 милиона лева. Според Закона за общинския дълг годишните плащания по кредити не бива да надвишават 25 процента от собствените приходи на общината за периода, а  за 2007 година те са разчетени на около 330 милиона лева.

“Дългът е добре разсрочен, което осигурява стабилност по отношение на обслужването му и би позволило на общината да поеме значителен нов размер кредити в случай, че инвестиционната програма го налага”, пише в стратегията на Герджиков.

Въпреки това той заяви пред общинските съветници, че финансовата администрация смята да възприеме европейските принципи при обслужване на кредити, т.е те да не надвишават 1/12 от собствените приходи на общината. Това са приблизително 30 милиона лева плащания годишно.

Ако Столичната община не тегли кредити през 2007 година, чието изплащане ще започне през догодина, за следващия бюджетен период плащанията трябва да намалеят до 26,5 милиона лева.

Общата задлъжнялост на Столична община към края на 2006 г. е 129,5 милиона лева. Изчисленията показват, че при 1,3 милиона население на София и при наличието на такъв дълг, средната задлъжнялост на всеки столичанин е около 100 лева. Дългът на града само за една година се е увеличил с 33 милиона лева. На 1 януари 2006 г. е бил 96,5 милиона лева.

Драмата е, че годишните плащанията ще скочат повече от два пъти. За 2006 г. от “Московска” 33 са длъжни да изплатят на своите кредитори общо 18 милиона лева. От 1 януари 2007 г. за следващите 12 месеца обаче задължителните плащания стават 38 милиона лева.

Някои общински съветници вече предупредиха, че при по-висока задлъжнялост има голяма опасност да се получи голям вътрешен дефицит в бюджета. Това на практика означава, че въпреки законовата възможност да се теглят още кредити в бюджета ще се получи дефицит за покриване на текущите разходи за града.

Преди три месеца от кметската администрация анонсираха намерението си да теглят близо 1 милиард лева за инфраструктурни проекти от Европейската инвестиционна банка.

Споделяне

Още от България