Столичните приватизатори с ударна програма за 2004 г.

Докато в държавния сектор са приватизирани около 75% от активите, чрез "малката" по характер и параметри приватизация в столицата вече са приватизирани над 95% общинска собственост. Равносметката показва, че изцяло са приватизирани секторите търговия и строителство.

Това заяви шефът на Надзорния съвет на Столичната общинска агенция по приватизация (СОАП) Станимир Зашев, който е заместник-председател на столичните общинари от групата на "Гергьовден - БЗНС-НС и Демократическа партия". Очаква се изготвеният от агенцията проектоплан за приватизационната работа на агенцията за 2004 г. да бъде гласуван на извънредна сесия на столичните общинари в понеделник.

Според Зашев планът е изработен на базата на маркетингово проучване на потенциалния инвеститорски интерес към общинската собственост.

По негови твърдения в приватизираните досега обекти общината е запазила над 50-процентово участие само в някои търговски дружества, свързани със стратегически за града дейности като топлофикация, ВиК, основните дружества от градския транспорт, метрополитена и дейности, свързани със софийската инфраструктура.

По думите на Зашев "положителният икономически ефект" от приватизация в столицата се изразявал най-вече в реализирането на значителен размер кешови приходи за общината (от порядъка на над 100 милиона щатски долара) и на сериозен размер нови инвестиции. Не бил за подценяване и социалният ефект, тъй като броят на новосъздадените работни места вече надхвърлял 1 000 000, а приватизираните обекти са над 1600.

Общият размер на очакваните приходи по сключените приватизационни договори е за над 7 милиона и 500 хиляди лева, от които през годината ще постъпят 6 000 000 във връзка с прилагането на схеми за разсрочено плащане, оптимистично прогнозира Зашев.

Сред приоритетите, заложени в приватизационния план на агенцията, са продажбата на пакети от акции и дялове от общински търговски дружества (досега са продадени около 90% общинска собственост), приватизация на общински нежилищни имоти, които не са включени в имуществото на общинските търговски дружества и се използват за стопански цели, както и приватизация на обособени части от имуществото на общински търговски дружества. Зашев се надява чрез директната приватизация собствеността да премине експедитивно в частни ръце и в общинската хазна бързо да влязат нови приходи.

Предвижда се през годината да бъдат приватизирани 200 обекта. 50% от постъпленията в хазната ще дойдат от сделки за обекти с вече стартирали приватизационни процедури (86 обекта на брой), 30% от сделки за обекти с все още незапочнали приватизационни процедури (65)и 10% - от сделки за обекти, за които засега има пречки от правен, финансов, градоустройствен или друг характер (49), прогнозира Зашев.

Споделяне

Още от Бизнес