Стоп-сигнал от ЕЦБ за Сребърния фонд вещае изпитания за Дянков

Министърът защити идеите си за "раздвижване" на фонда, но не е ясно дали ГЕРБ няма да го бламира

Стоп-сигнал от ЕЦБ за Сребърния фонд вещае изпитания за Дянков

Позициите на финансовия министър Симеон Дянков са силно разклатени, след като спорните му идеи за промени в управлението на Сребърния фонд бяха оспорени и от Европейската централна банка (ЕЦБ), с което шансовете да бъдат одобрени от парламента рязко намаляват. Преди седмица, когато правителството гласува промени в Закона за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система, по-известен като Сребърния фонд, Българската народна банка излезе с безпрецедентно остро становище, което на практика обобщава критиките на партии, работодатели, синдикати и независими анализатори.

В становището си ЕЦБ изказва притеснения, че чрез влагане на средствата на фонда в местни книжа и по-специално в държавни ценни книжа (ДЦК), поставя българското правителство в привилегировано положение и може да изкриви пазара на държавен дълг.

Очевидно решен да защитава до край предложените промени, министър Дянков отговори публично на отправените от ЕЦБ критики. Остава да се види дали при така създалата се ситуация управляващата партия ГЕРБ и премиерът Бойко Борисов ще поемат риска да прокарат закона или вицепремиерът Дянков ще бъде бламиран.

Проектът предвижда до 70% от средствата във фонда, предназначен да подкрепи държавната пенсионна система, да се инвестират в държавни ценни книжа, като тази година се тръгне с инвестиране на 30% от средствата и след това всяка година делът се увеличава с 10%.

Мотивите за промените в закона са, че прекалено консервативното управление на средствата във фонда са довели до отрицателна доходност. Към момента в Сребърния фонд има около 1.8 млрд. лв. и те са част от фискалния резерв на страната. Резервът е около 4.5 млрд. лв. Скритите мотиви на вицепремиера Дянков са да разполага с ликвидни средства с оглед на тежките разходи, които стоят пред правителството в близките десетина месеца. А 2013-та е и година на редовни парламентарни избори.

ЕЦБ смята, че с изваждането на парите от Сребърния фонд от фискалния резерв се поставя на изпитание финансовата стабилност на държавата. Становището на ЕЦБ, публикувано на сайта ѝ, е изготвено на 13 април в отговор на запитване на МФ от 12 март.

Така ЕЦБ се присъедини към критичните мнения по отношение на проекта "Дянков", като правителството и специално вицепремиерът все повече се оказват единствените му поддръжници. Дори депутатите на управляващата партия предпочитат да изчакат да се съберат всички аргументи "за" и "против" проекта, за да се произнесат, като оценките на председателя на бюджетната комисия Менда Стоянова са повече от предпазливи.

Стоянова също отлагаше по-конкретните коментари върху проекта с аргумента, че се чака становището на ЕЦБ.

Какво казва ЕЦБ?

Според европейската банка това, че в законопроекта не се изисква кредитен рейтинг от инвестиционна степен към ДЦК, емитирани от държавата, докато за останалите дългови книжа това е задължително, води до "неравнопоставено третиране на различните инвестиционни инструменти, което може да доведе до изкривяване на пазара и конкуренцията".

"Това поставя правителството в привилегирована позиция в сравнение с други емитенти. Нещо повече, съгласно законопроекта придобиването на ценни книжа, издадени от българското правителство, се извършва само на първичния пазар. Доколкото законопроектът предвижда, че фондът може да придобива дългови ценни книжа, емитирани от други държави членки и трети страни, само ако те имат кредитен рейтинг от инвестиционна степен, присъден от агенция за кредитен рейтинг (...), докато инвестиции в дългови ценни книжа, издадени от българия не ас предмет на такова изискване, възниква въпрос за непряка дискриминация, който може да доведе до неоправдани ограничения на свободното движение на капитали в противоречие на чл. 63 от Договора", се казва още в становището на ЕЦБ.

Банката отбелязва също, че "инвестирането на значителни средства на фонда на пазара на български ДЦК може да има последици за обема и доходността на български ДЦК.

Следователно предложеният инвестиционен режим може да изкриви местните пазари на ценни книжа, включително първичния и вторичния пазар на български ДЦК", изразява опасения европейската банка.

От банката смятат още, че "някои инвеститори биха могли да спрат да участват на пазар на дългови ценни книжа, доминиран от фонд от публичния сектор, който е под контрола на емитента". "Това би ограничило дълбочината и ликвидността на този пазар", посочва ЕЦБ.

Сред другите критики е и предвидената възможност в проектозакона всички решения по отношение на Сребърния фонд да се вземат изцяло от управителния му съвет, включително и по отношение на депозитните сметки в БНБ. Тази разпоредба, според ЕЦБ, дава двусмислено тълкуване по отношение на независимостта на БНБ и трябва да бъде премахната.

Отговорът на Министерството на финансите

Няколко часа след разпространението на становището на ЕЦБ от Министерството на финансите публикуваха отговора на министър Дянков до председателя на ЕЦБ Марио Драги.

Министърът напомня, че според коригирания проект на промените в закона за Сребърния фонд тази година ще бъдат инвестирани само 30% от средствата във фонда в ДЦК, като всяка година увеличението на вложенията ще бъде с 10% до достигане на 70%. Този факт обаче не отменя опасенията от изкривяване на пазара на ДЦК при достигане на заложения пълен обем.

Дянков подсеща експертите на ЕЦБ, ако не знаят, че в Белгия за подобния фонд се предвижда да бъдат емитирани специални емисии ДЦК, които ще бъдат нетъргуеми. "За нетъргуемите специални емисии ДЦК е възприет подход, при който не се въвежда изискване за присъден инвестиционен клас кредитен рейтинг", отбелязва министърът.

Той пише още, че "инвестирането на средства на фонда в специални емисии ДЦК ще бъде неутрално по отношение на обема и доходността на стандартизираните емисии ДЦК".

Без връзка с критиките, министър Дянков отбелязва в отговора си, че законопроектът за промени в Сребърния фонд е одобрен от Министерския съвет и е изпратен в Народното събрание.

Безпрецедентно ли е становището на ЕЦБ?

Аргументите на ЕЦБ срещу предложенията за промени в закона за Сребърния фонд се доближават силно до аргументите, с които БНБ отхвърли проекта преди месец.

Критичното мнение на БНБ, която за първи път в последните 20 години си позволи публично да нападне правителството, бе посрещнато с полумълчание от страна на финансовия министър, а в публичното пространство бяха тиражирани коментари от сорта, че основните финансови институции в страната не трябва да се карат, защото е "лош сигнал навън". Бяха потърсени обяснения за позицията на БНБ в "лични отношения между Дянков и председателя на банката Иван Искров".

Месец преди това и Стоян Мавродиев, председателят на небанковия финансов регулатор КФН, също отхвърли проекта "Дянков" като опасен за финансовата стабилност на страната.

В сряда по повод на становището на ЕЦБ от Българската народна банка коментираха, че "ЕЦБ изразява позиция, тъй като законопроектът се отнася до БНБ и правилата, които са приложими за финансовите институции, доколкото те съществено влияят върху стабилността на финансовите институции и пазарите".

От нашата централна банка напомнят, че "ЕЦБ изразява позиция в рамките на своята компетентност. Въпроси като целесъобразността на законопроекта, поражданите от него макроикономически ефекти и рискове, включително рисковете за публичните финанси на страната, свързани с намалението на фискалния резерв и международните валутни резерви, остават отговорност на националните институции".

БНБ напомни, че позициите на ЕЦБ съвпадат с редица от направените вече от БНБ възражения по същия законопроект. Банката припомня, че аналогични съображения против законопроекта бяха изразени по-рано и от КФН.

От банката още веднъж настояват "законопроектът да бъде оттеглен от вносителя и да бъде подложен на една задълбочена дискусия между МФ, БНБ и КФН – институциите, носещи отговорността за макроикономическата и финансовата стабилност и за регулирането и надзора над финансовите институции и пазари в страната".

Споделяне

Още по темата

Още от България