Стопанската камара не очаква ръст на БВП през първото тримесечие

Българската стопанска камара (БСК) е силно обезпокоена от състоянието и развитието на икономиката през първото тримесечие на 2012 г. и, по-конкретно – от някои основни макроикономически показатели като потреблението, инвестициите, индустриалното производство, търговията и бюджетният дефицит. Това се казва в становище на камарата, разпространено във вторник.

Вътрешното потребление, което формира 76% от БВП, измерено чрез продажбите на дребно, през януари и февруари 2012 г. на годишна база намалява с 4.5%. Спадът в потреблението се задълбочава през февруари 2012 г., когато намалението на годишна база е 6.4% и е най-голямо в ЕС след Португалия, посочват от БСК.

По отношение на инвестициите няма данни за първото тримесечие на 2012 г., но и няма основания да се очаква промяна в тенденцията на намаление, която за 2011 е 10%, измерена като капиталообразуване.

Ускорява се спадът на индустриалното производство, като в края на февруари т. г. то достига отрицателни стойности от минус 5.5% (при минус 2.1% за януари и 0.1% за декември 2011 г.).

Отрицателното външнотърговско салдо за януари и февруари 2012 г. в размер на 1253 млн. лв. на годишна база е с 833 млн. лв. (или 3 пъти) по-голямо. Тази сума съставлява 5.2 % от БВП за първото тримесечие на 2011 г., се казва в становището на камарата.

Фискалният резерв към края на февруари 2012 г. спрямо края на 2011 г. е по-малък с 1.2 млрд. лв. Бюджетният дефицит към края на февруари е 565 млн. лв. и е 3.55% от БВП за първото тримесечие на 2011 г.

На базата на тези данни от стопанската камара правят заключение, че "за първото тримесечие на 2012 г. може да се очаква значителен спад на БВП, който се разминава със заложения коригиран годишен ръст от 1%".

Ако през март не настъпят съществени изменения в размера на търговското салдо, само от този фактор може да се очаква около 5-процентно намаление на БВП за първото тримесечие на 2012 г., прогнозира БСК.

"Като се има предвид очертаващото се намаление на БВП за първото тримесечие на 2012 г., очакваме бюджетният дефицит да бъде значително по-голям от предвидения в бюджета, което ще доведе до невъзможност за покриване и/или увеличение на публичните разходи, включително за публични инвестиции, пенсии и др.", се казва в становището.

Споделяне

Още от Бизнес

Докъде е проникнала руската шпионска и пропагандна мрежа в България?