Страната ни налага едни от най-строгите регулации на свободните професии

Четири свободни професии у нас - архитекти, фармацевти, инженери и одитори, са с по-строги от средните за Европейския съюз регулации, сочи изследване на Института за пазарна икономика (ИПИ), което бе представено във вторник.

Докладът е изготвен на базата на проучване на шест свободни професии. За изброените четири страната ни е в графата "строги регулации", което е най-високата степен в скалата от три нива, каза изпълнителният директор на института Светла Костадинова. Най-либерални регулаторни режими има в Холандия, Ирландия, Великобритания, Дания, които са силно развити пазарни икономики.

За сравнение у нас кандидат-одиторите получават правото да бъдат одитори след професионален стаж между 4 и 10 години, полагане на 12 задължителни и на 4 професионални изпита, както и при задължително членство в професионалната организация - Института за дипломирани експерт-счетоводители.

В същото време в Дания няма задължителен професионален изпит, по-кратки са сроковете за образование и професионален стаж, не е задължително и членството в браншова организация.

Според изследването фармацевтичната професия също е прекалено строго регулирана. Икономистът Петър Ганев коментира, че задължителното членство в Българския фармацевтичен съюз е предпоставка за картелност. Според него е лоша практика държавата да стои зад частни интереси, както е в случая със съсловната организация на фармацевтите.

Според Адриана Младенова, старши икономист в ИПИ, анализът на степента на регулиране и на четирите свободни професии в България показва тревожни тенденции. По думите ѝ, това е във вреда на потребителите, а в повечето случаи и на доставчиците на услуги.

Ефектите от строгия контрол и правила водят до по-малко конкуренция на пазара, по-ниска продуктивност, по-високи цени, картелизиране на гилдията, създаване на предпоставки за появата на сивия сектор, са изводите в доклада.

Затова от ИПИ препоръчват незабавно да бъде премахнат монополът на браншовите организации, да отпаднат минималните, фиксираните и максималните цени на услугите, осъществявани от разгледаните професии.

Необходими са и отмяна на ограниченията за реклама на свободните професии, както и облекчение на регулациите, свързани с лимитирането на бизнес структурите – така например в момента на един собственик се разрешава да има до 4 аптеки.

Споделяне

Още от България

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?