Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

Странният случай с ремонта на Ларгото

Или какво показват документите по проекта

1 коментар
Странният случай с ремонта на Ларгото

Проектът за реставрация и строителство на Античен комплекс "Сердика" на софийското Ларго е пълен с проблеми. Министерството на културата е правило документални финтове, за да покаже на хартия, че е приключен в срок. Целта, поне според официалните документи, е да се маскира изоставането на проекта, за да може без проблем да се одобрят плащанията от еврофондовете за него.

За целта са подписвани анекси към договора за строителство, сключен е допълнителен договор с изпълнителя, за да може възникналите непредвидени строителни дейности да се платят от бюджета, а не с евросредства. Опитите формално да се докаже, че всичко е свършено в срок, се оказват и една от причините Министерството на културата да загуби на първа инстанция делото за неустойка, което е завело срещу строителя на Ларгото.

Самият иск за обезщетението за закъснението, което ведомството преди това се опитва да замаже, е заведен месец след одита на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ). Тя констатира, че министерството неправилно не е потърсило неустойка от изпълнителя (сдружението "Антична Сердика") за забавените дейности. Искът е подаден почти година след като представители на министерството се подписват под документ, че всичко е свършено в срок, и около 9 месеца, след като ведомството подава публична информация, че договорът е приключен, без да се дължат неустойки.

От публичните документи не може да се каже със сигурност дали срокът на строителството е удължен изкуствено с издаването на актове за спиране на работата по независещи от строителя причини, както твърди депутатът от БСП Елена Йончева. Такива документи действително съществуват и според официалните данни са 5. Не е ясно обаче дали някои от тях са съставени със задна дата.

Ясно е обаче, че част от забавянето се дължи и на Министерството на културата, което не е успяло навреме да осигури задължителния авторски надзор на обекта.

Порок още в началото

Обществената поръчка за избор на фирма за изграждането на комплекса е обявена на 24 юни 2014 г. АДФИ констатира проблем още в документите по процедурата. Докладът за това беше изнесен от Елена Йончева като аргумент в подкрепа на тезата ѝ за нарушения, свързани с еврофондовете, от страна на настоящия министър на културата и бивш зам.-министър Боил Банов.

Проверката на финансовите инспектори е установила проблеми в методиката за оценка на офертите на кандидатите. Тя не отговаря на тогавашните изисквания на Закона за обществените поръчки, а един от критериите не върши работа за отсяване на кандидатите.

Според АДФИ отговорна за това е тогавашната шефка на дирекцията "Търговски дружества, нормативно регулиране на системата на културата и обществени поръчки" Милда Георгиева-Паунова. Тя е подписала документите за обявяване на поръчката. Според АДФИ срещу нея е трябвало да бъде съставен акт за административно нарушение, но в момента на проверката Законът за обществените поръчки вече е променен и нарушението на Паунова не изисква понасянето на административна отговорност.

Самата поръчка се забавя заради обжалване, но в крайна сметка и по сбърканите критерии за оценка за изпълнител е избрано сдружението "Антична Средика", в което влизат "Пътища и мостове", държавното дружество "Реставрация", "Пътстрой-Варна" и "Финанс груп 2013". Договорът със сдружението е сключен на 8 април 2015 г. за сумата от 12.56 млн. лева с ДДС.

Срокът му е 200 дни от откриването на строителна площадка до подписването на акт 15 за строежа - този документ удостоверява, че строителството е завършено и предстои обектът да бъде одобрен от Държавна приемателна комисия и въведен в експлоатация. Така в идеалната ситуация, в която няма спиране на строителството, проектът трябва да е завършен през ноември 2015 г.

Забавянето

Спиране на работата обаче има. То се дължи и на липсата на авторски надзор. Той трябва да се осигури от Министерството на културата, но договорът за него е сключен едва на 1 септември 2015 г. Авторският надзор трябва да се упражнява от архитектурното студио, което през 2011 г. печели конкурс на министерството за Ларгото. На два пъти ведомството се опитва да сключи договор с фирмата, но тя не подава оферта в обявените поръчки. Така на третия път са сключени отделни договори с всички проектанти, участвали в изработването на проекта.

Според официалните документи заради липса на авторски надзор или поради неприключили археолгически проучвани работата е стопирана на три пъти през 2015 г. - през май, юни и август - общо за около 30 дни.

Промени в движение

С напредването на времето явно се оказва, че работата няма как да приключи преди края на годината, за да може парите на изпълнителя да бъдат платени, а министерството да си ги поиска от оперативната програма "Регионално развитие", която финансира проекта.

Така на 14 декември 2015 г. е сключен анекс към договора, с който се променят сроковете на плащане и на завършване на обекта. Вместо 200 дни, срокът за изпълнение става 20 януари 2016 г., включително. За да е изпълнен, трябва да има подписан акт за приключили строителни дейности.

Окончателното плащане по проекта, което е близо 5.2 млн. лева, пък трябва да бъде преведено на сдружението "Антична Сердика" до 18 декември 2015 г. - т.е. преди приключването на работата. За да се гарантира, че тя все пак ще бъде изпълнена, строителят учредява банкова гаранция в полза на министерството, равна на сумата, която трябва да получи.

Анексът към договора се аргументира с два акта за спиране на строителството от октомври и от ноември 2015 г. Те са заради нуждата от допълнително проектиране. Оказало се, че част от проекта - поставянето на стъкления купол на Ларгото, трябва да бъде променена, тъй като няма как да бъде изпълнена в първоначалния вид.

Реално промяната на проекта го и оскъпява. Но това не се отразява в договора с "Антична Сердика" от април 2015 г. Причината е, че допълнителните средства надхвърлят сумата за Ларгото от европрограмата. За това Министерството на културата обявява допълнителна поръчка за извънредната работа. Директно е сключен договор с "Антична Сердика" за 2.27 млн. лева с ДДС. Неговият срок също е 20 януари 2016 г.

Допълнителната поръчка, възложена на "Антична Сердика", е одобрена от Агенцията за обществени поръчки, а като мотив за необходимостта от нея са посочени двата акта за спиране на строителството от октомври и ноември. Според Елена Йончева това, че в документа от АОП липсват другите три такива акта, означава, че те са дописани. Възможно е обаче да не са посочени, защото не са имали отношение към искането на министерството за извънредна поръчка.

Финтове

Според доклада на АДФИ на 25 януари 2016 г. е подписан т. нар. акт 15, който удостоверява приключване на работата по проекта. В него са се подписали представител на министерството на културата - инж. Александър Бричков, проектантите, строителният надзор и представители на строителя. Всички те удостоверяват, че работата е приключила.

Последвалата инспекция на държавната приемателна комисия обаче не се съгласява с тази констатация. Тя установява редица неизпълнени дейности.

"Не са монтирани около 50 % от стъклата на куполното покритие, а на място са монтирани плексигласови плоскости; не е изпълнена шпакловка и боядисване на облицовъчните аквапанели, с които са обшити стоманените пръстени от конструкцията на купола, наклонени колони и гредови елементи по окачения таван на арх.ниво под пл."Независимост"; не са довършени окачени тавани в помещенията и в южната част на Ларгото; не е довършено остъкляване на асансьора, вкл.хидроизолация; не са довършени ел.инсталациите, вкл. осветителната инсталация и слаботокови инсталации – пожароизвестяване и видеонаблюдение; не е монтирана  евакуационната врата с анти-паник брава за изход към храм "Света Петка Самарджийска"; на подземното ниво под бул."Княгиня Мария Луиза" по тавана е монтиран окачен таван от винилово платно, което няма изискванията на клас по реакция на огън съгласно табл.7 на чл.14 ал.2 наредба Iз-1971; на подземно ниво под пл."Независимост" не е монтирано евакуационно осветление", пише в документите по проекта.

Така строителството продължава и на 25 февруари 2016 г. е подписан нов акт 15, след който вече обектът е приет от държавната комисия и в последствие въведен в експлоатация.

Министерството пък изпраща официална информация до Агенцията за обществени поръчки, че договорът е приключил в срок и без проблеми. Това става през април 2016 г.

Според АДФИ обаче има забавяне на изпълнението с 36 дни, за което изпълнителят дължи неустойка. Според договора тя е 0.2% за всеки ден забава или 753 796 лева.

Според финансовата инспекция неустойка трябва да се начисли и по извънредния договор с "Антична Сердика", който е за 2.27 млн. лева. Сума не е посочена, тъй като тя зависи от стойността на неприключилите в срок отделни дейности. АДФИ обаче не получава такава информация.

Финансовата инспекция смята, че освен инж. Бричков, отговорност за липсата на контрол върху изпълнението на договора носи и и.д. директор на дирекцията "Правно обслужване и обществени поръчки" Татяна Ценовска. Тя поема поста след отстраняването на Милда Георгиева-Паунова (преди това името на дирекцията е променено).

След проверка съд

След доклада на АДФИ, който е с дата 9 декември 2016 г., Министерството на културата завежда дело срещу "Антична Сердика" за неустойка за забавяне. Сумата по иска, който е от януари 2017 г., е равна на тази, посочена в доклада на АДФИ.

Софийският градски съд обаче отхвърля претенциите на министерството. И основният мотив е, че ведомството е заложило в договора с изпълнителя, че срокът за приключването му е подписването на акт 15 за завършени строително-монтажни дейности. Такъв акт е издаден и подписан от представител на министерството на 25 януари и не е проблем на фирмите, че последвалата проверка показва, че работата реално не е свършена.

Според съда няма забавяне и от 20 до 25 януари, тъй като "Антична Сердика" е подала информация, че е приключила работа още през декември 2015 г., но ведомството формирало комисия за издаване на акт 15 по-късно.

Освен това се казва, че министерството е приело част от работата по проекта още през 2015 г. и няма как да иска неустойка върху цялата сума по договора.

Ведомството е осъдено да плати 25 000 лева разноски по делото на собственото си дружество "Реставрация".

В момента делото се гледа от втората инстанция - Софийския апелативен съд, и решение още няма.

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.

1 коментар

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.  1. Dr. Web Browsing
    #1

    И кое му е толкова странното на този ремонт, такива ремонти напоследък са твърде често явление у нас. Абсолютно всеки може да каже, че умишлено не са изпълнени всички предвидени по договор дейности, процедури и други подобни на тях дейности, с една единствена цел - да се предизвика удължване на пусковия срок, в резултат на което да се създадът и необходимите предпоставки за изплащане на неустойки от страна на фирмата-изпълнител към съответние заявител на поръчката ... и знаейки предварително, "адета

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.