Стрес измъчва българските съдии

Съдиите в България са изправени пред редица стресогенни фактори. Това показват резултатите от изследване, представено в четвъртък, което е по проектът, подкрепен от Оперативна програма "Административен капацитет".

Сред причинителите на стреса при съдиите са обема на делата, асиметрията в разпределението и неритмичността на трудовото натоварване. Според специалистите други фактори са натискът за вземане на важни решения в неблагоприятна психосоциална атмосфера и изолация.

Eкспертите са на мнение, че резултатите от изследването трябва да се предоставят за незабавно обсъждане на ръководството и членовете на Съюза на съдиите в България и на тази основа да се изработи становище и план за действие, с които да бъдат запознати Висшият съдебен съвет и Министерството на правосъдието.

Данни от изследването сочат, че българските съдии, както и колегите им в другите страни-членки на ЕС и в САЩ, изпитват нарастващо ниво на трудово-професионален стрес от делата, които гледат основно за престъпления срещу личността, срещу деца, сексуални престъпления и престъпления извършени по особено жесток начин или привличащи засилено обществено и медийно внимание.

Експертите правили изследването са на мнение, че характеристиките на съдебното производство като продължителността, прекъсванията на делата оказват сериозен източник на хронично напрежение и могат да станат причина за т. нар. "прегаряне".

Българските съдии нямат системно развиван и поддържан имунитет и действаща защитна система от програми за овладяването на последствията от хроничния трудово-професионален стрес.

Споделяне

Още от България