След светкавична проверка

Стреснати от протестите, управляващите временно спряха строежа на Иракли

Според екоминистъра на Иракли се строи законно, протестите са тенденциозни

Стреснати от протестите, управляващите временно спряха строежа на Иракли

Стреснати от поредните масови спонтанни екопротести, управляващите в понеделник наредиха да бъде спряно толерираното с мълчанието и бездействието им строителство в едно от последните диви кътчета на българското Черноморие, като по подобие на скандала с несебърските дюни само за ден промениха позицията си.

На Иракли се строи законно, а протестите са тенденциозни, заяви министърът на околната среда и водите Нона Караджова на нарочна пресконференция по обед по повод строежа на ваканционно селище от “Емона 2000”, няколко часа преди хиляди природозащитници да излязат на протест под мотото “Да спасим Иракли”.

Междувременно светкавична проверка на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) само за няколко часа установи нарушения на строителите. Накрая, докато хиляди скандираха пред Народното събрание "Мафия!" и "Оставка!", министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова обяви, че заради нарушенията строителството на Иракли е спряно, макар и временно, до отстраняване на нарушенията.

Нона Караджова: Строителството е законно, протестите са тенденциозни

Министър Караджова нарече протеста "изключително тенденциозно и преднамерено обвинение към службите на екоминистерството".

Процедурата за строежа на ваканционното селище е започнала още през 2009 г. и не е в нарушение на Закона за околната среда и биологичното разнообразие, каза министър Караджова. През октомври 2010 г. е направено обществено обсъждане, на което не са постъпили никакви възражения. Година по-късно, през 2011 г., директорът на РИОСВ - Бургас, издава решение, с което одобрява решението на инвеститора, публикувано на страницата на РИОСВ – Бургас. То също не е възразено, посочи министър Караджова.

В част от имотите, където екоминистерството е разрешило строителство, е имало съществуващи постройки, които са бивш пионерски лагер и почивна станция, каза министър Караджова. Същото обясняваха и собственици на земи в Иракли по телевизиите.

"Това е урбанизирана територия, на която още през 60-те години с решение на ЦК на БКП са отредени 40 декара за строителство на почивни бази и на пионерски лагери. Това са били пионерски лагери за много повече хора, отколкото се предвижда в решението", посочи министър Караджова.

Независимо че е била урбанизирана изцяло територия, директорът на РИОСВ - Бургас, е подложил на "дълбока оценка по въздействие върху околната среда и оценка за съвместимост по зони на "Натура 2000" и цялата процедура е преминала при пълна прозрачност, посочи министър Караджова.

ДНСК проверява строителството

Почти по същото време Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) обяви, че ще провери строителните работи в Иракли. Проверката е разпоредена от министъра на регионалното развитие Лиляна Павлова. След като приключи, резултатите от проверката ще бъдат обявени, съобщи Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) към 14 часа в понеделник.

В съобщението се уточняваше, че трите поземлени имота в местност “Кладери” в землището на село Емона са собственост на “Дарс инвест”. За тях има издадено и влязло в сила Решение по оценка на въздействието върху околната среда от 11 август 2011 г. от органите на МОСВ.

За поземлените имоти от областна дирекция “Земеделие и гори“ в Бургас са издадени решения на Комисията за земеделските земи за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди от 2006г. И 2007 г.

Кадастралната карта за имотите е влязла в сила от 2005 г.

Кметът на община Несебър с две заповеди, първата от 19 септември 2011 г. и втората от 20 януари 2012 г., одобрява изменения на подробния устройствен план за застрояване на два от имотите с отреждане “за ваканционно селище”. Максималната височина на застрояване е 7.5 метра, плътност на застрояването 20% и минимално озеленяване 70% за частта, попадаща в зона “А”, съгласно ЗУЧК. За частта, попадаща в зона “Б”, максималната височина за застрояване е 7.5 метра, плътността на застрояване е 30%, минималната озеленена площ е 50%.

В периода 30 ноември 2011 г. - 5 септември 2012 г. главният архитект на община Несебър издава няколко разрешителни за строеж. Първото е за изграждане на локална пречиствателна станция за отпадъчни води, а следващите са за ваканционен клуб. През първия етап е предвидено да бъдат построени 5 къщи, а през втория и третия етапи още 9 къщи, ресторант, спа център и басейн. Друго строително разрешение дава право за изграждане на ваканционно селище от 9 едноетажни бунгала, 5 двуетажни бунгала и 3 склада с басейни – това, което се строи в момента.

Разрешенията за строеж са издадени на името на “Емона 2000“ ЕООД, Добрин Иванов и “Дарс инвест”. Срещу издадените и влезли в сила строителни разрешения могат да бъдат предприети действия от органите на прокуратурата, се казваше в съобщението на МРРБ.

Проверка, приключила само за няколко часа

Само около 5 часа по-късно, в разгара на протеста и след преките включвания на телевизиите от площада пред Народното събрание, от МРРБ обявиха, че проверката е вече приключила.

Тя установила, че в нарушение на условията на влязло в сила Решение № БС№10-6/11.08.2011г. по оценка въздействието върху околната среда, в имот 27454.23.63 се извършва строителство на 14 къщи и 3 склада, вместо 12 бр. еднофамилни къщи, плажен бар и басейн, както е в оценка за въздействието върху околната среда. В имот 27454.23.85 са изградени 14 бр. къщи, ресторант, спа център, открит басейн и рецепция, вместо 8 еднофамилни къщи, резиденция от осем стаи и шест апартамента с подземен гараж, басейн, ресторант, спа център, механа и плажен бар, както е в Решението по ОВОС.

При проверката не са представени сключени договори за предаване на отпадъците на лица, притежаващи съответното разрешение за дейности с отпадъци, което също е задължително условие по ОВОС. Неизпълнението на условията в Решението по ОВОС е нарушение и на изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), което е основание за спиране на строежа.

За установените законови нарушения са съставени два констативни акта за спиране на строежа. В срок от 7 дни могат да бъдат обжалвани, след което ще бъдат издадени заповеди за спиране на всички строителни работи на двата обекта, се казва в съобщението.

Спирането обаче най-вероятно ще е временно, до отстраняването на нарушенията.

"Има акт за спиране на строежа и надстроените къщи трябва да бъдат премахнати. Засега строежът спира, докато сторителят не го приведе съгласно закона", каза министър Лиляна Павлова, включвайки се в новините на бТВ, за да съобщи новината.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Колко време давате на новия парламент?