Строежът на Вълка в ловно стопанство "Искър" е незаконен

Върховната административна прокуратура не е намерила документи за двуетажната сграда

Строежът на Вълка в ловно стопанство "Искър" е незаконен

Строежът на два етажа, който се вдига на брега на язовир "Искър" на територията на едноименното ловно стопанство, е без документи, съобщи в понеделник Върховната административна прокуратура(ВАП). Сигналът за незаконния строеж бе даден във фейсбук, в началото на август, от столичния общински съветник Владислав Панев, който посочи че става въпрос за незаконен хотелски комплекс на компанията "Био Майнинг" на бизнесмена Румен Гайтански - Вълка.

"По време на възложена от Върховна административна прокуратура (ВАП) проверка за спазване на разпоредбите на нормативните актове, свързани с опазването, стопанисването и ползването на горските територии в Република България, Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) и Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) са открили строеж на два етажа, за който не са представени документи. Сградата се намира в района на ловно стопанство "Искър" в Пасарел", уточняват от ведомството.

Уточнява се, че във ВАП е образувана преписка "по повод публикация в новинарски сайт от 04.08.2020 г". Цитира се, че в статията са изложени обстоятелства за това, че дружество работи по съвместен договор с ловно стопанство "Искър" на територията, под обхвата на Югозападно държавно предприятие (ЮЗДП) към Министерството на земеделието, храните и горите, като в тази връзка се извършва строителство на хотелски комплекс върху държавна гора.

От ВАП уточняват, че по време на проверката на място, извършена от Министерство на земеделието, е установено, че има наличие на "груб строеж", с изпълнен покрив, стоманобетонова монолитна конструкция на два етажа в най-високата си част. В хода на проверката от дружеството не са предоставени документи, относими към констатирания строеж.

Любопитен детайл е, че от одитния доклад на МЗХГ, изпратен до ВАП, става ясно още, че дружеството не е изпълнило поетите задължения по договора и по предложение от 16.12.2013 г. за даряване на средства, с което изпълнителят е спечелил конкурса. По време на одита на екипа е предоставено писмо от 12.08.2020 г. до председателя на управителния съвет на ЮЗДП, в което изпълнителният директор на дружеството предлага ръководството на предприятието да вземе решение за приемане на натрупаните от 2016 г. до момента, но невнесени парични средства - в размер на 600 000 лв., с цел стартиране на ново инвестиционно намерение (извършване на ремонтни дейности на ДМА и/или строителство на нови ДМА, и/или закупуване на ДМА, свързани с ловностопанската дейност на ТП "ДГС Искър"). В договора не се включват строително-монтажни работи по изграждане на ловни бази", уточняват от ВАП.

Във ВАП е постъпил доклад от проверка, извършена от Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), който също сочи липса на документи за строежа, както и на данни за одобрени инвестиционни проекти и издадено разрешение за строеж в поземлен имот в Пасарел, район "Панчарево".

При извършената проверка на място, от служители на ДНСК е съставен констативен акт, придружен със снимков материал, от който е видно, че в непосредствена близост до съществуваща сграда "Ловен дом" е изпълнена сграда на етап груб строеж. Строежът не е ограден със строителна ограда, няма информационна табела и не е обезопасен. Не са представени строителни книжа и документи, както и актове и протоколи по време на строителството, съставени по реда на Наредба № 3 от 31 юли 2003 г., относими към изпълнението на строежа. Изградена е бетонова ограда, за която също не са представени строителни книжа.

ДНСК е сезирала кмета на район "Панчарево" да извърши подробна проверка по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ и съобразно резултатите да се предприемат съответните действия по реда на ЗУТ. При установени нарушения на нормативната уредба по устройство на територията да бъдат образувани административни производства.

От страна на ВАП ще се изиска цялата информация за резултатите от дейността на контролните органи.

Именно Mediapool в свои матриали от 4 август, а също и от 5 август установи, че ловното стопанство има 15-годишен договор с "Био Майнинг" за общи ловностопански дейности.

В детайли от държавното горско предприятие посочиха, че имат сключен договор от 23 юни 2016 г. за съвместна дейност с фирма "Био Майнинг" за осъществяване на ловностопански дейности в района на ДЛС "Искър". Процедурата за провеждане на конкурс е съгласно закона за лова и за целта е издадена заповед на 14.11.2013 г. на министъра на земеделието в кабинета "Орешарски" Димитър Греков.

Посочва се, че предмет на съвместната дейност, съгласно представена от фирмата инвестиционна програма, е изграждане, ремонт и поддръжка на биотехнически съоръжения; разработване и поддръжка на фуражна база; закупуване на фураж за подхранване на дивеча; опазване и охрана на дивеча; закупуване на жив дивеч за разселване; ремонт и поддържане на бази за интензивно стопанисване на дивеча и изграждане на волиери; предоставяне на движими дълготрайни материални активи за ползване от ДЛС; изграждане, ремонт, поддържане и почистване на горски пътища; ремонт и поддържане на ловна база.

За извършването на всяка една от дейностите са предвидени разходи от двете страни по години, които се прецизират с анекс за всяка отделна година и към момента се изпълняват коректно. За срока на договора са предвидени и дарения от "Био Майнинг", които поетапно и целево да бъдат насочвани към дейности, за които не достигат средства в инвестиционната програма.

Като развръзка след избухване на скандала на 5 август председателят на ЮЗДП Дамян Дамянов уволни директора на държавното ловно стопанство "Искър" - инж. Атанас Дарелов.В конкретния случай са допуснати груби нарушения - нерегламентирано строителство и нарушаване на вътрешните правила на ЮЗДП, и е прекратен договорът за управление на директора на "ДЛС Искър" инж. Атанас Дарелов", аргументираха се тогава пред Mediapool от предприятието.

Споделяне

Още по темата

Още от България