Строежите в Иракли се замразяват за година

Строителството в района на местността Иракли се забранява за период от една година. Това съобщи в четвъртък след заседанието на кабинета министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров. Заповедта ще бъде подписана от него в петък.

Забраната ще важи за площ от 39 000 декара в района на Иракли, тъй като те са евентуални защитени територии, с редки растения и животински видове според характеристиките на Европейския проект "Натура 2000". Възможно е тези терени да станат защитени територии, както други 681,3 хектара в района.

Предстои да се създаде междуведомствена работна група с представители на няколко министерства,  на областните управи  на Варна, Балчик и Бургас, както и на  сдружението на общините, които да  разглеждат инвестиционните намерения за строителство района на Иракли, съобщи Чакъров. По думите му за строежи в крайморската територия са заявени над 800 инвестиционни предложения. Работната група ще изготви критерии, по които да оцени и прецизира всяко от намеренията за строежи.

"Моята цел е да постигнем координация между институциите и взаимодействие между всички ведомства, които имат отношение към въпроса", посочи Чакъров.

“Към момента има утвърдени териториални устройствени планове, в общините издават съответните разрешения, след това се разговаря с  МРРБ и МОСВ се оказва последната инстанция, която на пожар спира или ограничава този вид дейности. Крайно време е в страната да се наложи единна процедура и съгласуване на всички действия от компетентните орани, ако искаме да опазим околната среда и Черноморието”, заяви Чакъров.

Споделяне

Още по темата

Още от Имоти