Строители поискаха преференциално участие в търговете с европари

Строители поискаха преференциално участие в търговете с европари

Българските строителни фирми да се ползват с предимство при участие в тръжните процедури за големите инфраструктурни проекти, поискаха от министъра на транспорта Петър Мутафчиев във вторник представителите на Българска строителна камара (БСтрК) и браншовата камара “Пътища”. Председателят на Българска стопанска камара (БСК) Божидар Данев и председателите на двете браншови камари – Симеон Пешов и Румен Йовчев обсъдиха с транспортния министър оперативна програма (ОП) Транспорт 2007 – 2013 година”.

Планираната сума за усвояване по ОП “Транспорт” е близо 2,3 млрд.евро, като 55 на сто от тях са планирани за развитие на транспортната инфраструктура.

Българските фирми досега са били “дискриминирани” от големите търгове за инфраструктурни проекти, защото изискванията към кандидатите ги правели неконкурентноспособни, оплакаха се строителите. 

Досега обаче те “не искали да вдигат аларма”, за да не попречат на присъединяването на страната ни в Европейския съюз, но след като вече сме страна-членка, големите фирми ще си търсят правата, заяви Симеон Пешов.

Браншовиците поискаха от транспортния министър Мутафчиев да бъдат заложени такива критерии за участие в тръжните процедури за обекти с европейските пари по оперативна глава “Транспорт”, че да дават преимущество на българските фирми, а не на чуждите компании. Освен това настояха да се определят минимални индикативни цени за обектите, които да не позволяват чуждите фирми да ги печелят с дъмпингови цени. Симеон Пешов и Румен Йовчев поискаха в случай, че се избере все пак чужда фирма,  държавата да посочва на главния изпълнител българските фирми – подизпълнители на обектите.

Министърът на транспорта Петър Мутафчиев не се ангажира с конкретна позиция по така направени искания от двата браншови съюза, като съобщи само, че очаква техните предложения да му се представят писмено.

Според заместника му Весела Господинова, тръжните процедури за обекти под 50 хил. евро ще се обявяват по Закона за обществените поръчки, а тези над 50 хил.евро ще се съгласуват с Брюксел.

Очакваме до края на януари Европейската комисия да изпрати бележките си по ОП “Транспорт”, съобщи за Mediapool министър Петър Мутафчиев. Според него, Брюксел най-вероятно ще поиска от експертите във ведомството да направят по-задълбочена обосновка на проектите, които са част от трансевропейската мрежа. Най-вероятно комисията ще помоли да се разпише по-подробно значението на предложените трансевропейски проекти за българската държава, прогнозира той.

Петър Мутафчиев очаква оперативната програма да бъде внесена за одобрение от Министерски съвет до края на февруари.

Искането на Българска строителна камара и Браншовата камара “Пътища” за преференциалното участие по същество нарушават приетия в края на миналата година нов закон за камарата на строителите. Преди близо седмица председателите и на двете браншови организации - Симеон Пешов и Румен Йовчев, изпратиха официалната си подкрепа за новата нормативна уредба до омбудсмана Гиньо Ганев и министъра на регионалното развитие Асен Гагузов. 

В чл. 3 на новата нормативна уредба е записано, че законът се прилага за българските и чуждестранните физически и юридически лица, и бъдещата камара за строителите, която ще се учреди по този закон ще разработва ръководства за добрите строителни практики.

Новата камара на строителите трябва да разработи и кодекс на професионалната етика в подотраслите на строителния бранш, за не се допуска монополизъм, нелоялна конкуренция и неравнопоставеност между нейните членове.

Споделяне

Още от Бизнес

Одобрявате ли изгонването на 70 руски дипломати?