Строителната камара глобена със 175 хил. лв. за картелни цени

Строителната камара глобена със 175 хил. лв. за картелни цени

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) глоби със 175 000 лв. Камарата на строителите в България (КСБ) с председател Симеон Пешов за това, че определяла препоръчителни цени на членовете си за предоставянето на строителни услуги.

Разследването на КЗК е започнало на 15 юни миналата година след подаден сигнал. След 9 месеца, през февруари, комисията излиза с "първоначален извод" че браншовата организация е предприела поредица от действия, актове и мерки в периода ноември 2007 г. – януари 2010 г., които имат за цел да повлияят върху ценовото поведение на участниците на пазара на строителни услуги. В понеделник комисията потвърждава окончателно решението си.

Препоръчителните цени за различните видове строителство бяха приети през 2008 г. по настояване на министерства и общини, за да се определя по-точно стойността на обществените поръчки. Те са публикувани на страницата на КСБ.

Според антимонополната комисия обаче определянето от сдружения на фиксирани, ориентировъчни или препоръчителни цени представляват най-тежкото нарушение на правото на конкуренция и водят до най-сериозните увреждания на пазара.

Друго нарушение на закона представлява и въвеждането на препоръката всеки строител да се стреми да договаря с възложителя цени, които не са под средните за бранша в региона. Това е записано в Етичния кодекс на строителя.

Строителният бранш в България обхваща над 20 000 участници, предимно малки и средни предприятия. В КСБ членуват 42% от общо регистрираните предприятия, като те произвеждат 90% от общата строителна продукция. Поради това регулаторът счита, че определените и разпространени от Камарата ориентировъчни цени могат да доведат до еднакви пазарни реакции на независимите конкуренти без да съществуват обективни пазарни условия за това.

При определяне на санкцията КЗК е взела предвид характера и продължителността на нарушението, пълното и ефективно съдействие от страна на КСБ в хода на проучването и преустановеното публично разпространение на ориентировъчните цени преди окончателното приключване на административното производство, съобщава комисията. Справка в страницата на строителната камара показва, че ориентировъчните цени са си там.

Споделяне

Още от Имоти