Строителната камара иска целия бранш в регистъра си

Настояват и за отпадане на държавните приемателни комисии на обектите

Строителната камара иска целия бранш в регистъра си

Камарата на строителите в България (КСБ) иска всички фирми в бранша задължително да бъдат вписани в регистъра ѝ, за да могат да работят. Посочената от организацията причина е, че сега значителна част от тях са в сивия сектор това води не само до укриване на данъци, но и до некачествено строителство.

С цел носене на отговорност се предлага и отпадане на държавните приемателни комисии, които въвеждат обекта в експлоатация. Занапред това да става с подписване на документ между инвеститора, проектанта, строителя и надзора на обекта. Така всеки ще носи персонална отговорност. Това каза Мирослав Мазнев, изпълнителен директор на КСБ на пресконференция в София.

Около 3000 фирми ще трябва да се регистрират в КСБ

В момента за строежите от пета категория, които масово са сгради до 1000 кв.м с височина от 10 метра и до 50 обитатели, не е необходимо строителните фирми да бъдат вписвани в регистъра на КСБ. Предложението е занапред и те да бъдат вписвани.

За такъв текст дори бе направен опит да мине през Народното събрание, но неуспешно. ГЕРБ предложи да не се изисква вписване в регистъра на КСБ за строежи до 300 кв.м, "Обединени патриоти" – до 100 кв.м, а единствено от БСП подкрепиха искането на строителната камара.

Очакванията на камарата са, ако текстът мине през парламента, още около 3000 фирми да бъдат вписани в регистъра. Таксата за първоначална регистрация е 1200 лв. плюс още 300 лв. годишна такса за строежи от пета категория. В тази категория попадат и ремонтите у дома, когато са правени по проект.

Освен това КСБ предлага още при работа в консорциум да има изискване всички участници, изпълняващи строително-монтажни работи, да бъдат вписани в регистъра на КСБ. Причината е, че сега има парадоксални случаи – фирми без никакъв опит да изпълняват обекти за 15 – 16 млн. лв.

И двете предложенията на КСБ бяха представени като борба със сивия сектор в строителството.

През миналата година в Централния професионален регистър на КСБ са били вписани 571 нови строителни фирми. Така общият им брой към днешна дата е 5025. Заличените компании през миналата година са 391, което е най-ниският брой на отписани от съществуването на камарата, каза Мазнев.

Друго предложение на КСБ е техническата спецификация да бъда разработена на база единни норми за отделните видове работи и да има правилник за изпълнение и приемане на строителните дейности. По този начин ще се подобри и гарантира качеството на строителството.

При разработването на референтни цени да има нормативи, върху които те да се формират, предлагат още от КСБ. Според тях така ще се постигнат значително по-реални цени от сегашните.

От КСБ продължават да настояват за разделяне на Закона за устройство на територията на два закона - за устройство на територията и за строителството.

Друго предложение е разрешенията за строеж да се издават още на идеен проект, като така отговорността ще се прехвърли на специалистите, а администрацията ще се освободи от несвойствени дейности и ще работи за подобряване на обслужването на хората и бизнеса.

Поскъпване на строителството

Прогнозите на КСБ е, че строителните услуги ще поскъпнат през тази година с около 5 на сто за квадратен метър жилищно строителство. Разчетите са базирани на плановете на "светлия" бизнес да увеличи заплатите с до 20% на строителите.

В момента строителите са сред най-ниско платените в страната. При средна работна заплата за цялата страна от 1106 лв., строителите взимат 860 лв.

Темповете на увеличаване на заплатите в строителство ще зависят от това в каква степен ще се преборим със "сивия" сектор, коментира Мирослав Мазнев. Той посочи, че заплатите в компаниите, които са членове на КСБ са значително по-високи.

Тази година КСБ ще насочи средства за преквалификация на хора за дефицитни специалности за бранша като кофражисти, арматуристи и заварчици.

Ръстът в строителството през миналата година е около 10 на сто на годишна база, а за тази се очаква да бъде 15 на сто. Ако през 2018 г. сградното строителство е било основният фактор за увеличаване на обемите, то през тази година се очаква това да се дължи на инфраструктурното, заради строителство на ВиК обекти и магистрали – пътни и железопътни.

Отпадане на държавната приемателна комисия

За големите обекти – от първа до трета категория, КСБ предлага да отпадне приемането им от държавна приемателна комисия. Целта е да няма размиване на отговорност при некачествено строителство.

Сега държавната приемателна комисия има между 20 и 30 души, от които най-много трима да разбират за какво става въпрос. Така документите за приемането на обекта се приемат на доверие, като събирането на цялата комисия става трудно и за излизането на документа отново се чака няколко месеца. Това е ненужна административна тежест и размиване на отговорност, каза Мирослав Мазнев.

Затова КСБ иска да се подписват протоколи между инвеститора, проектанта, строителя и надзорната фирма и всеки да си носи отговорност, според предвиденото в закона. По този начин ще се повишат изискванията към участниците в строителния процес, които вече ще носят пряка отговорност за изпълнение на отделните видове работа. Сега има случаи, при които надзорната фирма може дори да не е посетила обекта, твърдят от бранша.

От КСБ също така унифициране на тръжните документи, за да станат процедурите по-ясни и прозрачни. Сега не са малко случаите, при които възложителят прекроява условията в крачка. Това поражда съмнения за нагласени търгове или пък дава възможности за отклонения от изискванията за работа, коментираха от камарата.

Споделяне

Още от Бизнес