Строителният контрол се самопроверява за закоността на малките ВЕЦ-ове

Строителният контрол се самопроверява за закоността на малките ВЕЦ-ове

По разпореждане министъра на регионалното развитие Николай Нанков строителният контрол се самопроверява законно ли са построени и въведени в експлоатация водно-електрически централи (ВЕЦ) в руслата на реките. Дирекция за национален и строителен контрол (ДНСК) е органът, който въвежда обектите в експлоатация, а за някои от тях е издал и разрешенията за строеж.

Междувременно Върховната административна прокуратура (ВАП) също е наредила да бъде направена проверка по случая, след сигнал от сдружение "Балканка", които от години информират не само   българските   власти, но и Европейската комисия за нарушения при строежи на ВЕЦ-ове у нас.

Прокуратурата е разпоредила на ДНСК, съвместно с Министерството на околната среда и водите, да направи цялостна проверка относно издадените строителни разрешения за строеж и въвеждането в експлоатация на русловите ВЕЦ. Чака се отговор дали има данни за незаконно строителство, нарушения при издаването на строителните разрешения и дали те са валидни.

Проверката е по реда на надзора за законност, което означава, че контролният държавен орган трябва да провери дали има допуснати нарушения и ако такива бъдат установени, да бъдат отстранени, обясни ръководителят на ВАП Ася Петрова пред Mediapool. Тя уточни, че наказани длъжностни лица няма да има, защото проверката не е наказателна и не се прави разследване. Срокът за приключване на проверката е 26 януари 2018 г. Очаква се ДНСК да излезе със становище какви мерки трябва да бъдат предприети.

Разследването

Според разследване на Нова телевизия около 140 малки ВЕЦ-ове са изградени незаконно от политици, техните деца или приближени.

Проблемът е, че тези съоръжения са изградени върху земя, която е публична държавна собственост и нямат отстъпено право на строеж върху нея от Министерския съвет. Това означава, че тези обекти са построени и въведени в експлоатация незаконно, смятат от сдружение "Балканка" и посочват законови разпоредби в сигнала си до прокуратурата.

С този извод се съгласява зам.-министърът на регионалното развитие Валентин Йовев, който коментира казуса пред Нова телевизия. Обещава МРРБ да направи проверка и да излезе със становище.

Проверката на ДНСК е в начална фаза

Въпросът е бил обсъден с регионалния министър Николай Нанков. На 24 ноември той издава заповед за съставяне на междуведомствена група с експерти от министерствата на регионалното развитие, на околната среда, на енергетиката, от Национална служба "Пожарна и аварийна безопасност" и други държавни органи. Експерти от всички тези ведомства са участвали в комисията, която е въвела ВЕЦ-овете в експлоатация.

Проверката е в начална фаза, защото става дума за огромен обем документация, каза арх. Несторов в интервю за Mediapool.

По думите му строителството на ВЕЦ-овете е станало "на базата на одобрени инвестиционни обекти и законно издадени строителни книжа".

"Грешката е, че ние като държавен орган, свързан с въвеждането в експлоатация на тези обекти, не сме ги спрели, дотолкова, доколкото взаимоотношенията да се изяснят", допълни той.

"Възложителят е ясен, одобрената техническа документация е почти ясна. Аз не мога да издам разрешение за строеж без да имам документ, който регламентира собствеността на земята. Безспорно след като е в коритото или в различната част на реката, това е публична държавна собственост. В конкретния случай собственик е областният управител. Затова аз не мога да кажа, че са виновни служителите на ДНСК", коментира още арх.Несторов.

Сигналът от сдружение "Балканка"

Сигналът на сдружение "Балканка" до главния прокурор и до министрите на регионалното развитие и на околната среда е внесен на 13 ноември, след разследването на Нова телевизия.

В него са посочени "незаконосъобразни действия" на органите на МОСВ, РИОСВ и Басейнови дирекции, а така също и на ДНСК, по издаване на административни актове за ВЕЦ-ове в България.

Допуснатите нарушения са свързани с издаването на разрешенията за строеж и разрешенията за ползване на ВЕЦ-овете, твърди организацията. Става въпрос за липсата на отстъпено право на строеж от страна на държавата, липсата на оценка за въздействие на околната среда и за разрешителните за водовземане за голяма част от ВЕЦ-овете.

Само три ВЕЦ-а имат учредено възмездно право от държавата за изграждането им. Това са построените МВЕЦ "Кадиево" и МВЕЦ "Царевец", и непостроената все още МВЕЦ "Тевани 1". Тази информация "Балканка" са получили по Закона за достъп до информация от Министерския съвет.

Нито една друга ВЕЦ, построена и пусната в експлоатация след 2010 г., няма учредено право на строеж и нито една ВЕЦ, построена и пусната в експлоатация в периода 2000-2010 г., няма договор за концесия, за да може да изгради водовземното си съоръжение в речното легло и следователно са незаконни, посочват от "Балканка".

Според тях отговорността за това е на главните архитекти на съответните общини и на министъра на регионалното развитие за издадените строителни разрешения, на министъра на околната среда за липсата на доклади по ОВОС, както и на експерти от басейновите дирекции за издадени разрешителни за водовземане без да е спазен закона.

"Балканка" смятат, че всички ВЕЦ-ове построени без отстъпено право за строеж от страна на държавата са незаконни и трябва да бъдат съборени.

Искане за разширяване на проверката за язовир "Цанков камък"

От сдружението посочват, че аргументите им за незаконните малки ВЕЦ-ове "важи и с най-голяма сила и за гордостта на българската хидроенергетика – язовир "Цанков камък" и едноименната ВЕЦ под него".

"В този случай освен, че е построена язовирна стена в коритото на река Въча, е бетонирано и цялото корито на река Гашня, която също е публична държавна собственост", посочват от "Балканка".

От сдружението се надяват техният сигнал да бъде добавен към сигнала на ГЕРБ за "Цанков камък".

През август партията на Бойко Борисов поиска от прокуратурата да каже дали има нарушения и корупция при изграждането на консултирания от Ахмед Доган язовир "Цанков камък" и ВЕЦ-а. Това стана седем години след пускането на обекта в експлоатация.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес