Строителният контрол временно спря ремонта на пътя Ребърково-Лютидол-Ботевград

Снимката е илюстративна

Строителният контрол спря ремонта на пътя Ребърково-Лютидол-Ботевград. Решението идва след извършена проверка на 9 юли от Регионална дирекция за национален строителен контрол Софийска област.

В участъка на територията на Софийска област е установено, че строежът се изпълнява без съставен протокол за откриване на строителна площадка и без заверена заповедна книга. Облягайки се на чл. 224, ал.1, т. 5 ЗУТ, началникът на РДНСК Софийска област е издал заповед за спиране на строителните и монтажни работи на строежа до отстраняване на пропуските.

На имуществена санкция подлежат възложителят, изпълнителят и строителният надзор.

От РДНСК Софийска област са съставени актове за установяване на административно нарушение срещу строителя - ДЗЗД "МБ ЛОТ – 2 – 2019". Консорциумът включва дружествата "Европейски пътища" АД и "Водно строителство – Благоевград" АД) и срещу строителния надзор - ДЗЗД "МБ КОНСУЛТ". В този консорциум пък влизат "План Инвест Пловдив" ЕООД, "Контпас" ООД, "Ен Ар Консулт" ЕООД, "Строл – 1000" АД.

Предстои издаване на акт за установяване на административно нарушение срещу възложителя, който е Агенция "Пътна инфраструктура".

По реда на Закона за административните нарушения и наказания ще бъдат издадени наказателни постановления на възложителя, строителя и строителния надзор с наложени имуществени санкции в размер от 1000 лв. до 10 000 лв.

Споделяне

Още от България