Строителният сектор ще се дигитализира с 300 000 евро

Строителният сектор ще се дигитализира с 300 000 евро

Министерството на регионалното развитие и благоустройството съобщи, че строителният сектор у нас ще се дигитализира.

Проектът се финансира по Програмата за подкрепа на структурната реформа 2017-2020 г. и е на стойност 300 000 евро.

"Дигитализацията на строително-инвестиционния процес е важна не само за строителния сектор, но и за българската икономика", казва заместник-министърът на регионалното развитие Валентин Йовев. Той е поставил началото на изпълнението на проект "Подготовка и стартиране на цифрова реформа на българския строителен сектор".

Предвижда се да бъде изработена стратегия и пътна карта с конкретни стъпки за реформиране на сектора чрез въвеждане на строително-информационно моделиране в целия строително-инвестиционен процес.

Ще бъдат разработени промени в националната регулаторна рамка в съответствие с европейската и ще се изготви План за национална цифрова платформа за строителството.

В него ще бъде определен стандартизиран формат на отворени данни за обмен на информация между доставчиците и възложителите на обществените поръчки - необходими стандарти за въвеждане на строително-информационно моделиране, ИТ инфраструктура, споделени бази данни, съвместното им прилагане в съответствие с изискванията, въведени на европейския пазар.

"С дигитализацията на строително-инвестиционния процес ще се осигури по-високо качество и по-бързи темпове на проектиране и изпълнение на обектите, както и тяхната по-добра поддръжка и удължаване на живота им", казва Валентин Йовев по време на онлайн среща със строителите. Той допълва, че с цифровизацията ще се повиши и конкурентоспособността на българските компании, които ще могат да отговорят на изискванията на световните строителни пазари.

Споделяне

Още от Бизнес