Строителството на жилища и заводи се увеличава

Най-активно е в София, Пловдив, Стара Загора и по морето

Строителството на жилищни и офис сгради и заводи расте през второто тримесечие на годината спрямо предходното и на годишна база. Най-голямо е увеличението на т.нар. "други сгради", където влизат предприятия, хотели, здравни и културни заведения. Близо двойно повече такива сгради са започнати да се строят в периода април – юни 2017 г. спрямо година по-рано, показват данните на Националния статистически институт (НСИ), обявени в сряда.

Във вторник премиерът Бойко Борисов отбеляза, че заводи се строят от Севлиево до Пазарджик и от Ямбол до Плевен, а месец след месец се откриват нови мощности.

Строителството им няма да спре, защото НСИ отчита и ръст при издадените разрешения за строеж през второто тримесечие на годината не само за промишлените сгради, но и при жилищни и офиси.

Най-много нови сгради са започнати в областите Пловдив - 230 жилищни, 6 административни и 146 други сгради, Стара Загора - 84 жилищни, 3 административни и 200 други сгради, София - 101 жилищни и 175 други сгради и Бургас - 118 жилищни и 111 други сгради, показват данните на НСИ.

Пловдив с най-много разрешителни за строеж на жилищни сгради

Бурното развитие на "Тракия икономическа зона" и притокът на работна ръка към региона са довели до ръст и на строителството на нови жилищни сгради в Пловдив. Градът е първенец през второто тримесечие с най-много издадени разрешения за строеж на жилищни сгради – 245 с 1411 апартаменти в тях. София остава втора по брой сгради с 207, но са с повече жилища в тях - 1869, сочат данните на НСИ.

Общо през второто тримесечие на 2017 г. общините са издали разрешителни за строеж на 1647 жилищни сгради с 5815 жилища в тях, а разгърнатата им застроена площ е 781 456 кв. м. Това е ръст от 50.7% като брой сгради, а жилищата в тях се увеличават с 23.9%, докато общата им застроена площ нараства с 31.3% спрямо първото тримесечие на годината.

На годишна база издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 35.4%, на жилищата в тях с 31.0%, а разгънатата им застроена площ е повече с 29.2%.

След Пловдив и София най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в Софийска област (136 броя) и Бургас (133 броя). В селата и градовете около София се строят предимно къщи, докато по морето продължава строителството на ваканционни имоти и жилищни сгради във Варна и Бургас.

Реално строителство е започнато на 1281 жилищни сгради с 3842 жилища в тях и с 526 070 кв. м обща застроена площ през второто тримесечие на годината, сочат още дзанните на НСИ.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради са двойно повече, като жилищата в тях се увеличават с 19.4%, а общата им застроена площ с 29%.

На годишна база започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 53.2%, жилищата в тях с 29.8%, а разгънатата им застроена площ нараства с една четвърт.

Само 25 нови офис сгради са започнати през второто тримесечие

Строежът на 25 нови офис сгради със 7797 кв. м разгърната застроена площ е започнал през второто тримесечие на годината.

Спрямо предходното тримесечие това е ръст от 56.3% като брой сгради, но застроената им площ намалява с 86.8%.

На годишна база се отчита ръст от 8.7 на сто на започнатите нови офис сгради, но тяхната разгърната застроена площ намалява близо два пъти (89.9%), отчита НСИ.

Издадени са разрешителни за строеж на 40 административни сгради/офиси със 74 019 кв. м разгърната застроена площ през второто тримесечие на годината.

Това е ръст от 37.9% спрямо първото тримесечие на годината, докато тяхната РЗП намалява с 4.2%. На годишна база увеличението е 8.1%, а тяхната РЗП нараства с 224.7%.

Най-голям растеж при строителството на заводи

Най-големи ръстове на издадени разрешения за строеж и започнато строителство НСИ отчита в раздела "други сгради", където са включени всички останали видове сгради – производствени, търговски, транспортни, просветни, културни, спортни, селскостопански, болници, хотели и почивни домове.

Издадените разрешения за строеж на такива сгради са 1968 други сгради с 948 262 кв. м разгърната застроена площ през второто тримесечие на 2017 г. Това е ръст от 72.5% като брой, а на застроена площ със 17.1% спрямо първото тримесечие на годината.

На годишна база обаче увеличението е значително 71.9% като брой сгради, а застроената им площ нараства с 87.8%.

През второто тримесечие на годината е започнало строителството на 1277 други сгради със 798 653 кв. м разгърната застроена площ, което е повече от тези на жилищните сгради. Това не се е случвало през последните десетина година в данните на НСИ.

Това е ръст от 177.6% като брой и със 174.7% като застроена площ спрямо първото тримесечие на годината. На годишна база увеличението на другите сгради е над два пъти - 122.9%, а на разгънатата им обща застроена площ е със 177.1%.

Споделяне

Още от Бизнес

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?