Строителството с ръст през септември заради инфраструктурните обекти

При сградите обемите продължават да намаляват, като се строят предимно къщи

Строителството с ръст през септември заради инфраструктурните обекти

Строителната индустрия отбелязва ръст през септември, като той се дължи основно на изграждащите се инфраструктурни обекти, докато при сградите обемите продължават да намаляват. Това показват сезонно изгладените данни на НСИ за септември.

На месечна база ръстът на строителната продукция е 2.4%, а на годишна ръстът е още по-голям – 5.8% през септември 2014 г. Това се дължи на увеличения обем на инженерното строителство, където е отчетен ръст от 16.5% на годишна база, докато при сградното строителство е отчетен спад от 2.1%.

Строят се предимно къщи

Над две трети от построените нови сгради в периода юли – септември са били предимно къщи  (71.4%), следвани от жилищните кооперации (17.3%), сочат данните на НСИ.

Общо броят на въведените в експлоатация нови жилищни сгради през третото тримесечие на годината  е 647. Това е със 137 повече (26.9%) спрямо същия период на 2013 г., като жилища в тях са с 17.9% повече.

Преобладават построените жилищни сгради със стоманобетонна конструкция (77%), следвани от тези с тухлена (20.1%), с друга (2.6%) и с  панелна (0.3%).

Най-активно остава строителството по морето

Най-активно остава строителството по морето, където са въведени най-много нови жилища в експлоатация през последните три месеца. В област Варна са въведени  91 сгради с 612 жилища, а в Бургас – 86 сгради с 576 жилища.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в област Стара Загора – 129 сгради с 415 жилища, сочат още данните на НСИ. За сравнение в София са въведени само 12 сгради с 42 жилища в тях.  

В областите Кюстендил, Благоевград и Силистра са били построени само по една къща в периода юли – септември, а в Ямболска област – само две нови къщи.

По-голямата част от новите жилища са с две стаи (36.8%), следвани от тези с три стаи (31.4%).  Запазва се структурата на жилищния фонд с преобладаващ дял на двустайните и тристайните жилища.

Средната полезна площ на едно жилище е 85.8 кв.м, което е увеличение с 2.3 кв.м спрямо година по-рано. Най-големи са били жилищата в Шумен - 209.5 кв. м и Силистра – 186 кв. м,  а най-малки - в Благоевград – 53 кв. м и Стара Загора - 71.2 кв. м.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате да свърши служебното правителство?