Студенти искат различно финансиране на университетите и замразяване на таксите

Националното представителство на студентските съвети настоява за изцяло нов Закон за висшето образование, в който да залегне различен модел на финансиране на държавните висши училища. Студентите настояват и за замразяване на студентските такси и участие в борбата с корупцията в академичните среди. Тези и други искания на студентите ще бъдат адресирани до следващите парламент и правителство. Те се събират в сряда в 18 часа на езерото "Ариана" в София, за да представят и обсъдят в по-широк кръг своите предложния.

През този мандат така и не беше подготвен нов закон за висшето образование, въпреки, че бившият образователен министър Сергей Игнатов го беше обявил за свой приоритет.

Националното представителство на студентските съвети досега не е отправяло критики за начина, по който се управлява образованието и дори излезе с декларация, в която нападна протестите на учените срещу далаверите във фонд "Научни изследвания". Тогава тяхната позиция в подкрепа на министерството беше удобно използвана от Игнатов като илюстрация, че протестите на учените са маловажни. Именно нарушенията в научния фонд обаче станаха причина за отстраняването на Игнатов.

Студентите искат промяна в модела на финансиране на държавните висши училища, насочен към подкрепа и насърчаване на качеството, както и за целеви инвестиции за поддръжката на
съществуващата и за изграждането на нова научна, академична, социално-битова и спортна инфраструктура според нуждите на видовете висши училища.

Те настояват още за "замразяване" на студентските такси, отмяна на вече приетото повишение в някои университети, и диференциране на таксите според личните постижения на студентите.

От студентските организации искат също базовият норматив за издръжка на обучението на студенти и докторанти да бъде възстановен минимум до нивата от 2009 година.

Те настояват още за "овластяване на студентското участие в борбата срещу корупцията в академичните среди чрез създаване на специални органи и смесени комисии в рамките на академичното и студентско самоуправление".

Според студентските съвети трябва да се повиши ролята на настоятелствата при управлението на висшите училища, като в тях да участват представители на студентите, на гражданското общество, на държавата и бизнеса.

Друго искане е финансирането на образованието и науката като процент от БВП да е съотносимо с отделяните средства в другите страни от ЕС.

Споделяне

Още от България

Къде му е мястото на Бойко Борисов?