Студенти от 8 направления и 18 защитени специалности ще се обучават безплатно

Кабинетът отпусна близо 100 000 лв. за стипендии на надарени деца

Студенти от 8 направления и 18 защитени специалности ще се обучават безплатно

Около 9000 студенти от 8 професионални направления и 18 защитени специалности ще се обучават безплатно, реши Министерският съвет. Те са с най-висок бъдещ недостиг от специалисти на пазара на труда.

Целият курс на обучение е безплатен за студентите, приети от учебната 2021/2022 г., в специалности от професионалните направления "Педагогика на обучението по...", "Религия и теология", "Математика", "Физически науки", "Химически науки", "Химични технологии", "Енергетика", "Материали и материалознание".

Без такси ще се обучават студентите в специалности "Арменистика и кавказология", "Африканистика", "Индология", "Иранистика", "Класическа филология", "Новогръцка филология", "Румънска филология", "Унгарска филология", "Хебраистика".

В списъка попадат още "Ядрена техника и ядрена енергетика", "Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост", "Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост", "Топло- и ядрена енергетика".

Безплатно ще е обучението и за студентите, приети в "Ядрена енергетика", "Корабостроене и морска техника", "Хидростроителство", "Металургия", "Технология на дървесината и мебелите".

Мярката се прилага за втора година и ще обхване 8916 студенти в първи и втори курс в 18 държавни висши училища.

За покриване на таксите за първия семестър на студентите, приети от учебната 2021/2022 г., ще бъдат необходими 1.6 млн. лева. Те ще са за сметка на разчетени разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.

Средствата, необходими за 2022 г., ще бъдат планирани със Закона за държавния бюджет по бюджетите на съответните държавни висши училища.

Целта на мярката е да възобнови интереса на кандидат-студентите към тези важни специалности и направления, за да се подготвят кадри, необходими за икономиката и обществения живот, посочват от правителствената пресслужба.

Близо 100 000 лева за за стипендии за деца с изявени дарби

Министерският съвет одобри допълнителни разходи за 2021 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през тази година.

С постановлението се предлага да бъдат осигурени средства на обща стойност 101 925 лв. за изплащане на отпуснатите стипендии на ученици от държавните спортни училища и ученици от общински и частни училища през второто тримесечие на 2021 г.

Необходимите средства за стипендиите са в рамките на разчетените за тази дейност в държавния бюджет средства.

Споделяне

Още от България