Студенти ще съветват Даниела Бобева по въпросите на икономическия растеж

Даниела Бобева

Как да запазим двигателите на икономическия растеж в условията на икономическа нестабилност? Отговорът на този въпрос, написан под формата на есе, може да донесе на студенти възможността да стажуват един месец в кабинета на вицепремиера Даниела Бобева и да участват реално в създаването на политики за развитие и растеж на икономиката.

Трите есета, които съдържат най-ценните идеи за икономическото развитие на страната, ще бъдат наградени на 8 декември.

Творбите ще се оценяват от "авторитетно жури", състоящо се от представители на държавната администрация, финансовите и академичните среди.

"Конкурсът цели младите хора да бъдат ангажирани с идеи за решаване на най-неотложните проблеми пред управлението на икономиката в страната, да бъдат стимулирани да предложат иновативни и интересни решения за по-добро бъдеще", обясняват от пресцентъра на Министерския съвет.

Чрез конкурса ще се популяризира и порталът за студентски стажове в администрацията www.staj.government.bg. Именно там от 10 октомври ще бъдат публикувани подробните условия на конкурса.

В него имат право да участват български студенти от всички специалности, обучаващи се във висши училища в страната или чужбина, завършили най-малко втори курс.

Крайният срок за подаване на текстовете е 20 ноември 2013 година.

Споделяне

Още от Бизнес