Студенти стоят с месеци без диплома докато университетите и МОМН се уточняват

Студенти стоят с месеци без диплома докато университетите и МОМН се уточняват

Клишето, че диплома у нас се взима лесно е на път да бъде разбито от дълго проточващата се процедура по издаването. Всяка година на много дипломиращи се млади хора се налага да чакат с месеци, за да получат своята диплома, което често ги възпрепятства да продължат обучението си или да започнат работа. И тази година не прави изключение, като на дипломирали се през юли студенти е обяснено, че вероятно ще получат дипломите си през ноември. Проблемът, както и предни години, е все един и същ – издаването на холограмни защитни стикери, които са задължителен реквизит за всички дипломи за висше образование. Предишни години забавяне на дипломите имаше в най-големите висши училища - УНСС и “Софийския университет“, както и в Югозападния университет в Благоевград, а сега студенти се оплакват, че се бавят дипломите им от Нов български университет.

От Министерството на образованието обясниха пред Mediapool, че проблемът не е в отпечатването на самите стикери, а в случаите, когато между университетите и министерството са необходими допълнителни уточнения относно данните за завършващите студенти. Всяко разминаване между подадените от висшите училища данни и регистъра на министерството е свързано с доизясняване, а оттам и със забавяне в издаването на дипломите. А заложник на дълго проточващата се комуникация между институциите стават студентите, чиито планове за бъдещето са осуетени или в по-добрия случай замразени.

“Съответното висше училище представя в Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) данни за дипломираните студенти. След проверка на данните в регистъра на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти, започва процедурата по отпечатване на холограмни стикери за студентите, чиито данни съответстват на тези в регистъра. Стикерите се отпечатват в печатницата в срок до 3 календарни дни. Към момента от страна на печатницата не са допуснати нарушения на установения срок“, коментираха от образователното министерство.

Оттам дори заявиха, че не са редки случаите, в които, предвид определени дати за промоционално връчване на дипломите, заявки за отпечатване на стикери се правят два, дори и три пъти месечно. “При необходимост от спешно изготвяне на дипломи холограмни стикери се отпечатват и за един ден“, увериха от министерството.

“За отпечатаните холограмни стикери Министерството на образованието, младежта и науката незабавно уведомява съответните висши училища и стикерите се получават от ректора или от упълномощено от него длъжностно лице“, обясниха от ведомството.

Проблемът обаче идва в случаите, когато данните за студентите, предоставени от университетите, не съответстват на тези от регистъра на студентите и докторантите.

Наредбата на образователното министерство , която урежда процеса по издаването на дипломите, предвижда дълъг процес на писмена комуникация в случай на несъответствия. Преди издаването на диплома висшето училище представя в Министерството на образованието данни за студентите, както и доказателства, че студентът е завършил обучението си по специалността от съответната образователно-квалификационна степен. Министерството трябва писмено да уведоми висшето училище в случай на констатирани несъответствия. В 14-дневен срок от получаване на писменото уведомление висшето училище трябва да представи убедителни писмени доказателства, че студентът е изпълнил всички задължения по учебния план на съответната специалност, въз основа на които получава холограмен стикер.

Пак според наредбата, холограмният стикер се получава в министерството от ректора или от упълномощено от него длъжностно лице в 7-дневен срок от представяне на всички данни и доказателства, а когато данни за студента не са били представени навреме - в двумесечен срок от представяне на всички данни и доказателства.

От образователното министерство коментираха, че продължителността на тази процедура зависи от оперативността на самото висше училище и има случаи, когато тази процедура изисква по-дълго време.

Друга причина за бавенето на дипломи била това, че студентите не подават в срок заявленията си за издаване на дипломи, не представят снимки и други.

“За всеки конкретен случай на забавяне издаването на диплома се установяват причините и се търсят варианти за оперативно решаване на проблема“, коментираха от министерството.

От 1 януари тази година министерството поддържа и регистър на завършилите студенти. В него се отразява информация за всички студенти, дипломирали се след 1 януари 2012 година, висшите училища се задължават да предоставят в министерството сканирани изображения на дипломите за завършено висше образование. Преди около месец обаче просветният министър Сергей Игнатов обяви, че само една четвърт от всички 51 висши училища подават редовно сканираните копия. Тогава от големите университети възразиха, че сканирането на дипломите на толкова голям брой студенти изисква време и администрациите им не смогват. Те бяха посъветвани от Игнатов да впрегнат в тази дейност студентите си, каквато практика имало в НБУ, на който министърът бе ректор. Игнатов заплаши, че министерството няма да заверява нито една диплома, ако до 30-ти август университетите не изпратят сканираните копия на дипломите.

Споделяне

Още от България

Защо Слави Трифонов скри имуществото си?