Студентите ще получават кредити, вместо добро образование

Парламентът гласува на първо четене законопроект за кредитиране на студенти и докторанти. Идеята те да получават преференциални кредити за обучение. Държавната подкрепа ще може да се изразява в три различни форми: еднократно намаляване на кредитното задължение, обезпечаване на част от задължението и погасяване на кредитното задължение или на част от него при настъпило трайно увреждане. Средната сума на кредитите не е посочена в проектозакона, но според изказвания на различни политици става въпрос за средства между 500 и 2,500 лева. Средствата за държавната финансова подкрепа ще се определят ежегодно със закона за държавния бюджет за съответната година и ще се планират чрез бюджета на Министерството на образованието и науката.

Право да кандидатстват за заем с държавна финансова подкрепа имат студенти, които имат успех не по-нисък от "Добър (4)".Според варианта на проектозакона, внесен за първо четене, само студенти и докторанти, обучаващи се в държавни висши училища, ще могат да получават държавна помощ. Годишният размер на държавната помощ ще се разпределя между висшите училища и научните организации пропорционално на броя на студентите и докторантите в редовна форма на обучение.

Накратко, схемата се очаква да работи на следния принцип. Министърът на образованието и науката сключва договори с търговски банки, които отпускат и обслужват въпросните кредити. За да получат кредит обаче, студентите или докторантите трябва да получат удостоверение от висшето учебно заведение, които удостоверения се издават съгласно класиране на студентите според критериите на даденото учебно заведение.

Още една популистка идея

С наближаването на изборите започна оспорвано състезание - кой ще бъде най-добър популист. Отпускането на преференциални кредити за студенти и докторанти е още една популистка мярка, заедно с безплатното мляко за малчуганите и множеството обещания към пенсионерите.

Приемането на подобни закони измества фокуса от основния проблем - образованието в България е с незадоволително качество (с малки изключения). При това положение като завършат университетите, дори и да са получили кредит, повечето хора не могат да си намерят работа по специалността и често се налага бизнесът да прави значителни инвестиции в дообразованито на своите кадри. Държавните учебни заведения (училища и университети) нямат особен стимул да подобряват качеството на образованието, защото имат гарантирана държавна субсидия в условията на формална акредитация.

Това, което действително е нужно да се направи, е засилване на конкуренцията между университети и училища (отнася се и за държавните и за частните) чрез въвеждане на ваучерната система. Друг е въпросът, че за постигане на най-добри резултати би следвало училищата и университетите да станат частни. Вместо това, въвеждането на ваучерите се прехвърля като "горещ картоф" на следващото правителство и истинските реформи постоянно се отлагат във времето.

Според мотивите в законопроекта основна цел е стимулирането на студентите и докторантите да учат повече. Само че, за да се случи това, първо трябва да се промени образователната система, така че да произвежда качество, което отговаря на търсенето. Тогава получаваните оценки наистина ще водят до "преследване" на студентите с най-висок успех от различни фирми, както е в развитите страни. Именно това ще създаде стимули за придобиване на знания и умения и висок успех.

Неясен ефект върху банковата система

В България банковата система функционира добре и въпросните кредити за студенти и докторанти съществуват и в момента. При това положение не е ясно дали държавната намеса е нужна и оправдана. Още повече че от известно време се приемат мерки за ограничаване на кредитирането, които на практика намаляват шансовете за получаване и оскъпяват кредитите за групи като студентите и докторантите. Новата мярка има действие в противоположната посока - повече кредити, но общият ефект от всички мерки върху групата на студентите е неясен. Например може да се окаже, че ако държавата не беше приемала мерки за ограничаване на кредитирането, би подпомогнала студентите повече, отколкото с приемането на специален закон за преференциални кредити.

Ако преференциалното кредитиране важи само за студенти и докторанти, които се обучават в държавни учебни заведения, това ще създаде неравнопоставеност спрямо частните. Подобно изкривяване на стимулите ще бъде особено вредно, защото студентите няма да ръководят своя избор от качеството на образованието, което могат да получат, а от възможностите за получаване на субсидия.

Споделяне

Още от Бизнес

До какво ще доведе изискването за "зелените" сертификати?