СУ обявява допълнителен прием за 219 незаети места

Софийският университет “Св. Климент Охридски" обяви допълнителен прием за 219 места, които продължават да стоят незаети. От учебното заведение съобщиха, че след трите класирания е запълнен 95% от план-приема, а останалите свободни места били два пъти по-малко спрямо миналата година.

Специалностите, за които е обявен допълнителен прием, са “Археология“, “Руска филология“, “Балканистика“, “Физика“ редовна и задочна форма, “Инженерна физика“ редовна и задочна форма, “Ядрена техника и ядрена енергетика“, “Физика и математика“ редовна и задочна форма, “Астрофизика, метеорология и геофизика“ редовна и задочна форма, “Физика и информатика“, “Медицинска физика“, “Комуникации и физична електроника“, “Фотоника и лазерна физика“, “Химия“ редовна и задочна форма, "Химия и физика“, “Химия и информатика“, “Екохимия“, “Компютърна химия“, “Ядрена химия“, “Икономика““, “Стопанско управление“ и “Теология“.

За втора поредна година Софийският университет обявява и прием на студенти в специалности за обучение срещу заплащане. 145 са местата в специалностите “Психология“, “Политология“, “Социология“, “Българска филология“ редовна и задочна форма, “Славянска филология“, “История“ редовна и задочна форма, “Етнология“, Английска филология, редовна форма, “Немска филология с избираем модул “Скандинавски езици“, “Френска филология“, “Италианска филология“, “Испанска филология“, “Скандинавистика“, “Класическа филология“, “Новогръцка филология“, “Тюркология“, “Иранистика“, “Право“, “Туризъм“, “Биология“ редовна и задочна форма, “Молекулярна биология“, “Екология и опазване на околната среда“ редовна и задочна форма и “Биомениджмънт и устойчиво развитие“.

Споделяне

Още от България

Къде му е мястото на Бойко Борисов?