СУ ”Св. Климент Охридски” избира нов ректор

СУ ”Св. Климент Охридски” избира нов ректор

Общото събрание на Софийския университет “Св. Климент Охридски” избира в сряда нов ректор на висшето учебно заведение и нови членове на Академичния съвет с четиригодишен мандат.

Новият ректор ще замени досегашния – проф. Боян Биолчев, който изкара два последователни мандата начело на най-старото и престижно учебно заведение в България.

Два дни преди събранието номинациите за ректор са три – на декана на Историческия факултет проф. Иван Илчев Димитров, на декана на Химическия факултет проф. Иван Петков, на бившия декан на Геолого-географския факултет проф. Петър Славейков. Факултетът по информатика и математика ще издигне проф. Борислав Боянов, ако отпадне възрастовото ограничение.

На Общото събрание е възможно да бъдат издигнати и други кандидатури. Условията към всички кандидати са да имат най-малко десет години трудов стаж в учебното заведение като преподаватели и до края на ректорския мандат да не навършват възраст за пенсиониране, която за академичните среди е 65 години.

В Академичния съвет е пристигнало писмо от Факултета по математика и информатика с предложение да бъде гласувана промяна в правилника на университета, с която възрастовото ограничение да отпадне. Ако тя бъде приета, факултетът има и свое предложение за кандидат-ректор.

Първите трима кандидати са изложили платформите си за управлението и развитието на СУ на интернет-страницата на висшето заведение.

В изборната си програма проф. Иван Илчев констатира, че в последните години Софийският университет “Св. Климент Охридски” се е превърнал действително в софийски, защото 40% от студентите му са от София. Той предлага отваряне на университета към обществото със заемането на полагаемо място в публичното пространство, привличане на студенти от съседни и по-далечни страни и отваряне на филиали в съседните държави.

Според проф. Илчев, заместник-ректор по стопанската част, който може и да не е от преподавателския състав, трябва да отговаря на изискванията да разбира от стопанска конюнктура и водене на икономическите дела на висшето учебно заведение. Проф. Илчев предлага и пълна прозрачност в търговете за обществени поръчки и публичен регистър на университетската собственост.

Професорът вижда съчетаване на стратегическите цели на учебното заведение с “малките” цели – подобряване на работата на преподавателите и облекчаване на научните и битовите им проблеми, включително и прилагане на диференцираното заплащане.     

Кандидатът за ректор проф. Иван Петков смята, че получаваното в СУ образование трябва да бъде изцяло обвързано с нуждите на практиката, като учебното заведение поеме задължението да подпомага обучението на своите възпитаници и в следващи етапи от развитието им като специалисти. Кандидатът набляга и на активното привличане на бъдещи студенти сред учениците от средните училища, включително и чрез различни форми на коопериране и обучение на учителите.

В сферата на научната дейност проф. Петков предлага създаване на Университетски технологичен парк, а научните изследвания да са пряко свързани с нуждите на практиката и бизнеса. По този начин, според него, ще навлезе по-широко и недържавното финансиране на науката.

Предложението на проф. Петков е още преподавателите да бъдат най-малко с образователната степен доктор, което ще се отрази на заплатите им минимум със 100 лева отгоре, а ако имат научната степен – доктор на науките – 300 лв. отгоре.

Той предлага и създаване на съвет на настоятелите.

Третият кандидат – проф. Петър Славейков – предлага създаване на “смесени дисциплини”, отваряне на центрове за дистанционно обучение, усъвършенстване и обогатяване на бакалавърските и магистърските програми, разширяване на сътрудничеството с други университети извън страната.

В частта за научни изследвания проф. Славейков вижда възможности за по-пълно използване на техническия и материален капацитет на учебното заведение, увеличаване на съвместните проекти с чужди научни звена, по-широко участие в задания на министерства, създаване на малки “печеливши” звена.

В частта за преподавателския състав кандидатът също предлага парично стимулиране за образователна степен доктор с 50 лв., а за научната степен доктор на науките – 80 лв. Той предлага от атестацията на преподавателите да зависи и заплащането им, включително да се въведе и допълнително заплащане за извънредни часове. Според проф. Славейков възрастта за пенсиониране трябва да се повиши на 68 години за професор и 67 години за доцент.

Споделяне

Още от България

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?