Субсидии само за продукция от гарантирани семена и разсади

Субсидии само за продукция от гарантирани семена и разсади

Само земеделските стопани, които използват в производството си семена и разсади с доказан произход, ще получават субидии от държавата, съобщиха в понеделник от Министерството на земеделието и продоволствието (МЗП), цитирайки изисквания на Националната служба по растителна защита (НСРЗ) и Изпълнителната  агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС).  

Явно изискването цели да ограничи масовата в момента практика на фермерите да не купуват посевен и посадъчен материали, произведени от специализираните институти, а да отелят от реколтата си за семе. Това обаче влияе пряко върху  качеството на продукцията, заради което и в последните години при пшеницата се забелязват сериозни отклонения от основните показатели, на които трябва да отговаря житото.

Другата често срещана практика е да се купуват по-евтини семена без документи и съответно без гаранции. От агроведомството предупреждават, че това носи риск не само за конкретния фермер, но и за производителите от региона и дори страната, тъй като е възможно разпространяването на зарази.

Когато купуват семена и разсад, селскостопанските производители трябва да поискат сертификата на  производителя, който се издава от ИАСАС, и в издаваната им фактура да е отбелязан партиден номер, сорт и произход – български или от друга страна, съветват от МЗП

От министерството посочват конкретно, че всеки, който желае да отглежда картофи за семе, консумация и преработка с цел търговия, е длъжен да се регистрира безплатно в Регионалната служба за растителна защита, където е обработваемата площ. Задължително се извършва лабораторен анализ на почвата от площите за производство преди засаждането на картофите.

Споделяне

Още от Бизнес

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?