Из архивите на ЦК на БКП за 16-та република

Суверенитетът означава ядене за народа

Суверенитетът означава ядене за народа

Суверенитета народът го разбира да има ядене, да живее. Ето това е суверенитетът – щастие и благоденствие на народа. Ние работим за народа, а не за формата, казва Тодор Живков пред пленума на ЦК на БКП на 13 юли 1963 година, когато за първи път официално поставя въпроса България да стане 16-та република на Съветския съюз. Първата част от стенограмата  на заседанието е публикувана на сайта desebg.com на журналиста Христо Христов.

Пленумътпровежда 4 декември 1963 година, а поставената за обсъждане тема остава скрита за хората.

”Тясното икономическо свързване със съветската страна още повече ще увеличи силата на нашата държава, още повече ще издигне нейната независимост. Заедно с икономическата независимост на страната ще укрепне и нейната политическа сила и влияние, защото тя все по-пълно ще се опира на гигантската мощ на Съветския съюз.

Когато след години НРБ стане едно цяло със Съветския съюз, тя не ще загуби нищо от своя суверенитет и независимост, ще бъде във всяко отношение суверен и пълноправен член на общото семейство на съветските социалистически републики”, казва Живков.

За да обоснове предложението си той цитира съчиненията на Ленин: ”Целта на социализма е не само да се унищожи раздробеността на човечеството на малки държави и всяко обособяване на нациите, не само да се сближат нациите, но и да се слеят”.

След този цитат Живков продължава: ”Когато условията за сливане бъдат всестранно подготвени, тогава животът ще подскаже формата на обединението. Дали това ще бъде обединение под формата на федерация или нещо по-друго, това няма защо сега да се предрешава”.

Политбюро смята, че ударението в нашата непосредствена практическа работа през близките години трябва да се постави върху по-нататъшното все по-пълно икономическо и културно свързване на българския народ със съветския народ, върху мероприятията за всестранно развитие и укрепване на братската дружба и сътрудничество между тях.

Комунистическата върхушка изразява своята убеденост, че НРБ ще се подготви по-бързо за обединение със СССР в сравнение с другите социалистически страни. Пленумът на ЦК оценява като ”забележителна проява на патриотизъм и интернационализъм” инициативата на Живков и единодушно одобрява доклада му „за по-нататъшното най-тясно сближение и сливане в перспектива на НРБ със Съветския съюз”. Дружбата със Съветския съюз трябва да бъде издигната ”на качествено нова степен”.

Първият секретар на ЦК обаче настоява ”гениалното” прозрение на Живков да се реализира на тъмно, защото съзнава, че обществото не би приело подобно унизяващо решение:

”Политбюро смята, че след този пленум не следва под никаква форма да се говори на когото и да било и където и да било. Защо? Ако ние започнем да говорим, ще плъзнат слухове. Ние не можем да говорим, тъй като този въпрос не е само наш. Този въпрос е и на Съветския съюз...

Ние, Политбюро, смятаме, че не с такъв ентусиазъм цялата наша партия и народът ще възприеме това. Ще има среди, които няма да го възприемат. Да не забравяме, че великобългарският шовинизъм е много дълбоко вкоренен в някои среди и хора в нашата страна. Аз не говоря за бившите хора. Имам предвид членове на партията, особено в средите на интелигенцията и в някои среди на младежта. Ние трябва да държим сметка за това... Ние няма да правим сливане от ден до пладне, а навеки, което ще бъде образец за всички страни”.

Споделяне

Още от България

Какво очаквате да свърши служебното правителство?