Свършват спестяванията на българите в малките градове

Свършват спестяванията на българите в малките градове

Висока активност за търсене на ипотечни кредити сред жителите на по-малките населени места с жители до 30 хиляди души, отчитат през октомври кредитните консултанти от “Кредит център”. Компанията публикува в понеделник данните си за развитието на ипотечния пазар в страната. Досега жителите на тези региони купуваха недвижими имоти с лични спестявания или заеми от роднини и приятели, коментират от консултантската компания. Основната част от кредитополучателите в по-малките населени места ползват ипотечен заем в границите от 14 до 40 хил. лв. А над 90 на сто от сделките са в лева, уточняват от “Кредит център”.

Процентът на българите, които теглят кредити в лева през октомври, остава висок, но като цяло тенденцията за масово търсене на националната валута постепенно отшумява, показват данните на консултантската компания, оповестени в понеделник. От фирмата регистрираха през септември неочаквано търсене на ипотечни кредити в лева, заради очакването на кредитоискателите националната валута да се обезцени и техният кредит да поевтинее след време.  Регистрираното през септември от “Кредит център” съотношение между кредитите беше 46 на сто в лева срещу 54 процента за кредитите в евро. През октомври това съотношение на изтеглените ипотечни кредити за територията на цялата страна е 41 процента за националната валута срещу 59 на сто за заемите в евро. Анализаторите от консултантската фирма считат, че възстановяването на баланса между кредитите в евро и лева е важно за успокояването на пазара.

Сравнението на данните по отделните градове показва, че процентът на теглените заеми в евро се увеличава във всички градове, с изключение на София, в която общия дял на изтеглените в евро ипотечни кредити е намалял сериозно. Средният размер на заемите в евро се увеличава за големите градове в страната и намалява в столицата. Като цяло, средният размер на евро-кредитът в София е намалял с малко над 6 хиляди лв. –  за октомври той е 42560 евро, докато през септември сумата е била 48 728 евро. Сериозно е нараснал и процентът на кредитите в лева за столицата през октомври – 33 на сто, при 22 процента от общия им дял през септември. При всички останали градове, ипотечните кредити и като дял и като среден размер са се увеличили малко.

Най-сериозна е обаче тази тенденция в морските градове. Според данните на “Кредит център”, заемите в евро във Варна са нараснали до 82 на сто през октомври, спрямо 79 на сто през септември. Кредитите в лева през изминалия месец са заемали 18 на сто, спрямо 21 процента през септември. В Бургас обаче увеличението на заемите в общата за ЕС валута само за месец е с 20 на сто и от 60 процента дял от общото количество заеми, през октомври този дял е вече 80 на сто. Увеличаването на броя ипотечни заеми в евро се отразява и върху средния размер на кредити, който през септември в Бургас е бил 32300 евро, а през октомври достига 36366 евро.

Най-активната група българи, които желаят да получат заем остава постоянна и това са хората във възрастови граници от 25 до 35 години. Техният дял в общото число на кредитополучателите продължава да нараства, като през октомври делът им достига до 55,33 на сто, спрямо 54,63 на сто през септември. Процентното разпределение между различните възрастови групи, които са получили ипотечен заем остават постоянни, с незначителни промени. Най-малък дял при ипотечните кредити имат българите от 18 до 25 години и тези, които са над 45 години. Логично втората най-активна група при кредитоискателите са българите на възраст от 35 до 45 години.През септември от “Кредит център” регистрираха, че започва да нараства делът на българите, които теглят кредити над 100 хиляди лева. Тази тенденция се обясняваше с общото увеличаване на цените на недвижимите имоти в цялата страна. През октомври обаче делът на големите кредити намалява с близо 4,5 на сто и от 16,46 на сто, става 11, 99 на сто. Данните за октомври показват, че ръста при вземането на големи кредити не е постоянен, защото данните от октомври се връщат на нива, които заемите за над 100 хил.лв. имаха в периода януари – юли. По данни отново на “Кредит център” процентът, който те са заемали в общото количество на изтеглените заеми е бил 11,16 на сто. Увеличеното търсене на ипотечни кредити от над 100 хил.лв. е регистриран през август, когато техният дял е малко над 14 на сто и през септември, както вече споменахме с 16,46 на сто.

Характерно за октомври е, че се обръща тенденцията, най-търсеният ипотечен кредит да е от 40 до 60 хил. лв. В процентно съотношение, той вече остава на второ място със 17,91 на сто от общия дял на получините заеми, като е изпреварен от делът на по-високата група кредити – от 60 до 80 хил.лв. От септември, когато близо 35,5 на сто от всички кредитополучатели са взели заем от 40 до 60 хил.лв., то само за един месец техният брой е намялал с почти 17,6 на сто. За сметка на това, групата на кредитополучателите със заем от 60 до 80 хил.лв. от 13,73 процента вече е достигнала дял от 20,89 на сто само за един месец, което прави увеличение от близо 7 на сто.

Увеличил се е и делът на ипотечните кредити от 17,16 на сто през септември до 28,33 на сто през октомври при по-малките ипотечни заеми, които варират в границите от 20 до 40 хил.лв. Както и през септември, делът на тези, които са търсили и получили малък размер ипотечни кредити – до 20 хил.лв. остава под 10 на сто.

 Търсенето на ипотечни кредити в началото на октомври е по-слабо, спрямо същия период на минали години, показват данните на консултанската фирма. От “Кредит център” регистрираха още през септември леко отдръпване на клиентите, заради увеличените лихви на част от банките. През септември, специалистите прогнозираха, че отдръпването няма да продължи дълго, но данните от октомври сочат, че активността на кредитоискателите все още е слаба. От “Кредит център” възлагаха надежди, че банковите промоции, които започват да се появяват на ипотечния пазар в момента ще повишат интереса на българите.

Подобно увеличено търсене е регистрирано в края на октомври и основно при банковите промоции. Според данните на “Кредит център”, в периода на промоциите лихвеният процент намалява от 0.5 процента до 0.15 на сто.

Характерно за този сезон на банковите промоции е, че кредитните институции акцентират не толкова върху понижаването на лихвените проценти, колкото върху намаляването и дори отпадане на заема от такси. През тази година, таксите се явяват основната междубанкова борба за привличане на клиенти, спрямо предишните години, когато за това служеха лихвените нива по заемите.

Очакванията на анализаторите за развитието на пазара до края на годината са, че през двата месеца ще бъдат достигнати обемите от юли и август, когато според статистиката на БНБ, ръстът на жилищните заеми гонеше рекордните 80 на сто ръст. От “Кредит център” прогнозират ръст от 50 на сто на кредитите като цяло, спрямо миналата година и за ипотечните заеми ръст от 75 на сто.

Причината за това увеличения, според анализаторите е, че продължава да нараства търсенето на нецелеви ипотечни заеми. Тази тенденция беше регистрирана още през август и продължи през септември. През август и септември, голяма част от тези, които теглят заем срещу собствено жилище инвестираха парите си в други финансови инструменти за по-висока печалба, коментират консултантите. Като профилът на тези, които се насочваха към този тип заеми са с по-висок социален статус в обществото, като лекари, мениджъри и инженери.

През октомври обаче, основните нецелеви ипотечни кредити са търсени за консолидиране на стари вземания.

Споделяне

Още от Бизнес

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?