Свързваме газопреносната си мрежа със сръбската

България и Сърбия ще свържат газопреносните си млежи с междусистема връзка по линията Дупница-Димитровград-Ниш. Това предвижда одобреният в четвъртък от Министерския съвет проект на меморандум за разбирателство между двете държави.

Изграждането на газопровода Дупница-Димитровград-Ниш е сред основните приоритети в концепцията за участието на България в регионалните енергийни пазари и в общия енергиен пазар на ЕС, приета от правителството през 2004 г. Тя очертава основните външнополитически действия за запазване и разширяване на лидерските позиции на българската енергетика в региона и ефективното участие в общия енергиен пазар на ЕС.

Сърбия и Румъния са единствените съседни държави, за които в момента не транзитираме природен газ. С реализирането на газопровода България ще стане основна транзитна страна на природен газ в Югоизточна Европа.

Споделяне

Още от Бизнес