Светът е на път да използва повече ток за охлаждане, отколкото за отопление

Системи за охлаждане на база данна във Фейсбук център в Северна Швеция

Търсенето на климатични и хладилни системи нараства с рекордни темпове. Прогнозите са, че в световен мащаб консумацията на електроенергия само за използването на климатици ще се увеличи 33 пъти до края на столетието, предвид нарастващите доходи и бързите темпове на урбанизация в т.нар. развиващ се свят, съобщава в."'Гардиън", цитиран от сайта Дневник..

Към момента САЩ използват такова количество ток, за да охлаждат сградите си, колкото е цялото потребление на Африка. Китай и Индия догонват тази тенденция с бързи темпове. До средата на този век човечеството ще използва повече електроенергия за разхлаждане вместо за отопление.

Фактът, че за охлаждането на сградите или за съхранението на храните се използват предимно изкопаеми горива, може да изиграе лоша шега на амбициозните цели за ново споразумение за въглеродните емисии на предстоящата среща за климата в Париж през декември. Сега правителствата и учените трябва да справят с ново, изпълнено с ирония предизвикателство: използването на системи за охлаждане прави планетата по-гореща.

Въпреки че са сравнително нова придобивка за човечеството, климатиците и хладилниците вече са неразделна част от бита на хората през ХХІ век, особено в развитите икономики. Хората използват климатици, за да направят домовете, офисите и автомобилите си по-удобни; по-голямата част от хранителните продукти се съхраняват в хладилници и фризери; лекарствата и ваксините трябва да се съхраняват охладени. Ако останат без системи за охлаждане, базите данни и интернет ще се сринат за няколко минути, напомня "Гардиън".

Един от основните проблеми с климатиците и хладилниците е, че те все още работят на принципа на стара технология, използваща флуиди – най-често хлорофлуорокарбони – които отнемат и освобождават топлината. Този процес е съпътстван и от голяма консумация на ток.

Според данни на ЕС през следващите 15 години енергията, използвана за охлаждане на сградите в Европа, вероятно ще нарасне с цели 72%, докато тази за отопление ще спадне с 30 на сто. В САЩ 87% от сградите вече са климатизирани, а прогнозите сочат, че тази тенденция ще продължи и в развиващите се икономики.

Изследвания на холандската Агенция за екологична оценка също сочат, че към 2060 г. потреблението на енергия за охлаждане в световен мащаб ще надмине това за отопление.

Климатиците и хладилниците са особено опасни за околната среда, защото при производствения процес се използват изкопаеми горива, а впоследствие охлаждащите агенти в тях водят до образуването на парникови газове, които могат да бъдат до 4000 пъти по-мощни от въглеродния двуокис.

Това напомняне е особено важно предвид прогнозите, че към 2050 г. населението на Земята ще бъде 9 милиарда души. Според Организацията по прехрана и земеделие към ООН щом това стане факт, търсенето на храни ще се увеличи с 50%. Това означава, че човечеството ще се нуждае от все повече и по-мощни хладилни системи.

Споделяне

Още от Greenpool