Световната банка ни препоръчва сливане на университети

Световната банка ни препоръчва сливане на университети

Сливане на университети като част от реформите във висшето образование ни препоръчват експерти от Световната банка в свой доклад, който беше представен в понеделник.

“Висшето образование в България се характеризира с голям брой малки, тясноспециализирани държавни висши училища... Българското правителство би могло да разгледа възможността за сливане на някои висши училища в по-големи институции или да се създадат по-малък брой многопрофилни университети с повече студенти, отколкото записалите се сега“, се посочва в доклада.

Експертите дават за пример, че подобен вид консолидация би било създаването на многопрофилен технически университет в София, обединяващ Техническия университет в София със специализираните по-малки висши училища по химически технологии и металургия, по горско стопанство, минно дело и геология. Според експертите, за да има успешно сливане на университетите са необходими добри мениджъри.

За пример са дадени страни като Китай и Унгария, където е имало успешни сливания на малки университети чрез решителни правителствени действия. “Унгарските реформи, започнали през 1996 г., успяха до 2007 г. да консолидират около 100 специализирани висши училища в 30 големи многопрофилни университета“, твърдят експертите.

Идеята за сливане на висши учебни заведения бе лансирана преди месеци и от министъра на образованието Сергей Игнатов. Той обаче си го представя по-скоро като процес по инициатива на самите висши училища.

От Световната банка препоръчват още увеличаване на бюджетното финансиране за висшето образование до 1 процент от БВП в средносрочен план. В изследването се предлага на българското правителство да разгледа възможността за промяна в основното финансиране на университетите, като от сегашното финансиране, според броя на записалите се студенти, да се премине към финансиране на завършилите висшите училища.

“Към основното финансиране, правителството може да насърчи и дългосрочните реформи чрез сключване на договори с университетите за по три-четири години за добри постижения“, предлагат от Световната банка.

Тази идея също беше лансирана преди около месец от Игнатов, който заяви, че се обмислят тригодишни програмни бюджети за висшите училища.

Вероятно тези предложения ще залегнат в новия закон за висшето образование, който се подготвя в министерството и скоро трябва да бъде представен.

Според международната финансова институция, наред с увеличаването на публичните средства за висшето образование, трябва да нарастват и собствените приходи на университетите, като това може да стане и чрез бъдещи увеличения на учебните такси, но това не е задължително.

От Световната банка препоръчват още на България да се даде пълен достъп до кредитите за издръжка на всички редовни студенти, а стипендиите да се получават само от студенти с отлични академични постижения и с нисък доход в подбрани приоритетни области и програми.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Одобрявате ли изгонването на 70 руски дипломати?