Световната банка понижи прогнозата си за ръста на българската икономика

Световната банка прогнозира растеж от 1.8% в България през 2013 г. и 2.4% и 3.0% през 2014 и 2015 г. Данните са публикувани в доклада на банката за глобалните икономически перспективи, цитиран от БГНЕС.

Оценките от средата на миналата година бяха за растеж от съответно 2.5 и 3.3%. Прогнозата на Световната банка за ръста на българската икономика тази година е близка до заложения в държавния бюджет ръст на БВП от 1.9%.

Докладът отчита рязък спад на индустриалното производство в трите месеца до края на ноември с 13.1%, както и на растежа на вътрешното кредитиране.

Световната банка прогнозира рязък спад от 3.0% на растежа в страните от Европа и Централна Азия през 2012 г след спада от 5.5% през 2011 г.

Растежът на БВП в региона се очаква леко да се възстанови до 3.6% през 2013 г. при условие, че не се стигне до сериозна загуба на доверие в глобалните финансови пазари и няма сериозни пречки пред разрешаването на кризата в еврозоната и предизвикателствата в данъчната област на САЩ.

Възстановяването през 2013 г. се очаква да бъде ограничено, тъй като повечето фактори, които ограничават растежа през 2012 г., вероятно ще продължат да действат макар и не с такава сила. До 2015 г. растежът в региона постепенно ще нарасне до 4.3%.

Световната банка счита, че регионът остава податлив на сериозни глобални и регионални рискове. Сред тях са развитието на дълговата криза в еврозоната, евентуално парализиране на американската данъчна политика, влиянието на Китай върху световната икономика.

Финансистите на Световната банка предупреждават, че рязък спад на доверието може да влоши глобалното положение в областта на финансите и да засегне сериозно страните, които се нуждаят от голямо външно финансиране.

Банката посочва още, че банковата система в редица страни от региона е подложена на значителен натиск. Резкият спад на икономическата дейност, слабото търсене на кредити и затрудненото чуждестранно финансиране са увеличили натиска върху приходите. Необслужваните кредити са нараснали значително в България със 17% и в Румъния със 17.3%.

Общият растеж на световната икономика през 2013 г. ще бъде 2.4%, прогнозира Световната банка.

Споделяне

Още от Бизнес