Световната банка препоръча да свием регулациите

Световната банка е изготвила препоръки за намаляване на регулаторната намеса на българската държава в три експортно ориентирани сектори на икономиката, които дават съществена част от брутния вътрешен продукт (БВП) и търпят най-динамично развитие. Това са туризмът, хранителната промишленост и сухопътният транспорт. Препоръките са направени по искане на правителството, за да се вземат най-правилните решения, които ще улеснят работата на тези сектори.

Анализът и препоръките са били представени от експерти на банката на Съвета за икономическо развитие в петък. Те са били придружени и от доклад на международната институция за политиката на България в областта на регулаторната реформа в ЕС.  

През 2006 г. туристическият сектор е генерирал 2.8 млрд. долара или 14% от БВП. Заетите в сектора са 170 хил. души или 10% от всички заети в страната. В анализа на банката се изтъква, че таксата за регистрация на стартиращ бизнес е подобна на други държави от региона, но у нас е необходимо повече време за регистрация. Това е поради по-бавната процедура за регистрация в общините и предложението е тя да бъде заменена с уведомителна.

Друга препоръка е размерът на таксите да е съобразен с тежестта, която администрацията поема за тази услуга. Намаляването на административните пречки в туристическия сектор е свързано, според банката, с дерегулиране на хотелския и ресторантьорския бизнес и с намаляване на регистрационните такси за туроператори и пътнически агенти.

Хранителната промишленост е предоставила за износ продукция за 780 млн. долара, което е 6% от общия експорт на страната. В тези сфера работят 110 хил. души или 6% от заетите.

Според Световната банка за хранителната промишленост регулаторната рамка е съобразена с правните рамки на ЕС, но все още съществуват административни пречки за бизнеса в България. Например фирмите от този бранш трябва да се регистрират едновременно в общината, в министерствата на здравеопазването и на земеделието, като се представят идентични документи.

В документа се казва още, че през януари 2007 г. лицензирането в сухопътния транспорт е било заменено с регистрационен режим, което значително е улеснило бизнеса. Съществуват обаче затруднения при предоставянето на транзитни разрешителни на транспортните фирми за трети страни.

Препоръката на банката е изваждането на тези документи да става по електронен път.

Транспортният бизнес осигурява също 6% от БВП и дава работа на 212 хил. души.

Споделяне

Още от Бизнес

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?